30 lat Fundacji Wspomagania Wsi

W 2017 roku Fundacja Wspomagania Wsi, wywodząca się z dwóch organizacji "wiejskich" (Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę i Fundacji Rolniczej) obchodzi 30-lecie swojej działalności. 

Obchody 30-lecia rozpoczęliśmy podczas XVI Spotkania w Marózie, a ich kulminacja nastąpi jesienią br. Tymczasem już teraz zapraszamy wszystkich do świętowania z nami. Ten rok rozpoczynamy inicjatywą „Zmieniło się!”

Zmieniło się! Zbieramy archiwum wspomnień o przemianach na wsi

W 2017 roku minie 30 lat działalności Fundacji Wspomagania Wsi. W tym czasie wspieraliśmy budowę wodociągów i kanalizacji, pomagaliśmy rozwijać mikroprzedsiębiorczość, przekazywaliśmy wiedzę z zakresu ochrony środowiska, wspieraliśmy rozwój setek młodych ludzi, pomagaliśmy organizować wakacje, angażowaliśmy się w pomoc powodzianom i ochotniczym strażom pożarnym, współpracowaliśmy z organizacjami wiejskimi i świetlicami, wspieraliśmy pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie internetu w rozwoju wsi. W ciągu tych lat wieś wraz jej mieszkańcami zmieniała się jak chyba nigdy dotąd w historii Polski. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Państwo patrzą na te zmiany. Dlatego zwracamy się z prośbą o podzielenie się z nami odpowiedzią na pytanie:

Jak zmieniała się wieś za Państwa pamięci?

O czym pisać? O wszystkim! Interesuje nas jak zmieniały się Państwa domy i mieszkania oraz przestrzeń widziana za ich oknami. Jak zmieniała się w tym czasie zabawa i praca. Jak zmieniały się formy podróżowania. Jak zmieniła się rola parafii i księdza proboszcza. Jak zmieniły się relacje między ludźmi. Jak te wszystkie zmiany wpłynęły na Państwa i sąsiadów. Co było i jest najważniejsze, a co mniej ważne. Co zgubiliśmy, a co zyskaliśmy. Co odeszło zapomnienie, a co powstało. Mogą Państwo dołączyć do swoich relacji kopie archiwalnych zdjęć.

Dlaczego warto podzielić się z nami swoją relacją? Razem stworzymy unikalne archiwum wspomnień. Chcielibyśmy zbudować z nich obraz zmian, jakie się dokonały na polskiej wsi w ostatnim czasie. Najciekawsze teksty opublikujemy na stronie internetowej Fundacji.

Jak przesłać swoją relację? Tekst można przesłać w formie pliku tekstowego za pośrednictwem udostępnionego przez nas formularza LINK lub listem na adres Fundacja Wspomagania Wsi (Bellottiego 1, 01-022 Warszawa) z dopiskiem „Zmieniło się”. W tym drugim przypadku konieczne jest dołączenie podpisanego przez Państwa oświadczenia o zgodzie na archiwizację i publikację pracy oraz przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby naszej akcji. Wzór dokumentu jest dostępny do pobrania tutaj LINK.

PAŃSTWA GŁOS O HISTORII JEST WAŻNY, BO BĘDZIE ŚWIADECTWEM CZASU!