Nowy Projekt

„Jak działać na rzecz poprawy
dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich?”
Nabór na warsztat FWW!

zobacz więcej
Smart Village

Smart Village.
Pomysły na inteligentną wieś

zobacz więcej
Witryna Wiejska

Ochotnicze Straże Pożarne.
Aspekty prawne i finansowe

zobacz więcej
Wszechnica

Jak zorganizować grupy zabawowe na wsi?

zobacz więcej

„Jak działać na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich?” Nabór na warsztat FWW!

Smart Village. Pomysły na inteligentną wieś

Ochotnicze Straże Pożarne. Aspekty prawne i finansowe

Jak zorganizować grupy zabawowe na wsi?

„Twoje odpady, nasz problem”. Akademia Wójta 2019

Dobiegła końca tegoroczna edycja Akademii Wójta, zorganizowana przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Tym razem samorządowcy z całego kraju dwukrotnie gościli na zamku w Bobolicach. Temat przewodni spotkania „Twoje odpady, nasz problem” spotkał się z dużym odzewem ze strony wójtów i burmistrzów z całej Polski. Rosnące ceny opłat, monopolistyczne praktyki przedsiębiorstw zajmujących się zbiórką śmieci oraz niedoskonałe prawo w zakresie gospodarki odpadami – to tylko niektóre z problemów, które stały się przedmiotem samorządowej debaty.

zobacz więcej

Najpierw przeprowadzili diagnozy, teraz zaplanują swoje projekty. Drugi warsztat w ramach PoleDziałania

Na warsztat z komunikacji i planowania projektów dla uczestników projektu PoleDziałania przyjechało 19 młodych aktywistów z całej Polski. W trakcie czterech dni m.in. zaprezentowali wnioski z diagnoz swoich miejscowości, dyskutowali jak mówić, żeby być słyszanym szczególnie przez lokalny samorząd oraz zastanawiali się, jak określić cele działań, które w ramach PolaDziałania zrealizują wiosną przyszłego roku.

zobacz więcej