Architekci do prowadzenia warsztatów i doradztwa – wyniki postępowania

Magdalena Kowalczyk, 5 września 2016 (7:56)
Bardzo dziękujemy za nadesłanie oferty na zapytanie „Architekci/tki do prowadzenia warsztatów i doradztwa dla samorządów w zakresie konsultacji planów miejscowych z wykorzystaniem narzędzi partycypacji”.

Otrzymaliśmy trzy oferty, z czego jedna oferta wpłynęła po terminie. W wyniku postepowania komisji oceniającej poszczególne oferty otrzymały następującą liczbę punktów:

Paweł Jaworski – 95 pkt.

Monika Komorowska – 77,32 pkt.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wygrali: p. Paweł Jaworski i p. Monika Komorowska. Oferenci wykazali się bardzo dużym doświadczeniem w prowadzaniu konsultacji planów miejscowych z wykorzystaniem technik partycypacji. Równocześnie zdobyli najwyższą liczbę punktów przyznanych przez komisję zgodnie z tabelą kryteriów postępowania.

Pozdrawiamy,

Zespół „Nasza Przestrzeń”