Witryna Wiejska

Wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom – nowelizacja przepisów

Kontrola sprzedaży ziemi Skarbu Państwa przez agencje nieruchomości rolnych, którą przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że obowiązujące przepisy nie są wystarczające do zapewnienia pozyskiwania pełnej informacji i dokumentacji o transakcjach z udziałem cudzoziemców, a przez to uniemożliwiają prawidłowe prowadzenie rejestrów MSWiA. Realizując zalecenia NIK, ministerstwo przygotowało nowelizację przepisów.

zobacz więcej