JA, MY, ONI, czyli nowa kadencja

Jędrek Godlewski, 30 stycznia 2019 (11:05)
W trakcie nowej kadencji wielu samorządowców po raz pierwszy podjęło działania w roli wójtów i burmistrzów. Zaplanowanie pracy tak, żeby sił starczyło na cały okres urzędowania nie jest łatwe. W ramach wiosennej edycji Akademii Wójta porozmawiamy z włodarzami i ekspertami na temat przygotowania urzędu i siebie na pięć lat ciężkiej pracy.

Na warsztaty, które odbędą się w dniach 13-15 marca oraz 10-12 kwietnia w Turznie niedaleko Torunia, mogą zgłaszać się wójtowie i burmistrzowie gmin miejskich i miejsko-wiejskich. W trakcie spotkań przeprowadzony zostanie dwudniowy warsztat „JA, MY, ONI”.

Ja, my, oni

– Najpierw zaczniemy od „JA”. Pomówimy o roli wójta i burmistrza, a przede wszystkim o tym, co zrobić, żeby nie zabierać pracy do domu i szanować siebie, aby starczyło sił na całą, albo i kilka kadencji i nie zniszczyć życia prywatnego – mówi Jacek Pietrusiak, koordynator projektu Akademia Wójta.

Część druga, czyli „MY”, poświęcona będzie sztuce budowania zespołu. Uczestnicy zastanowią się, jak umiejętne tworzyć relacje ze wszystkimi interesariuszami, tj. z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, radnymi, rodzicami dzieci w szkołach i przedszkolach czy członkami lokalnych organizacji społecznych.

Na koniec uczestnicy porozmawiają o przyjmowaniu sygnałów zwrotnych z otoczenia wójta czy burmistrza. – Pomówimy przede wszystkim o radzeniu sobie z hejtem, krytyką oraz bardzo zwodniczym i niebezpiecznym przytakiwaniem – dodaje Jacek Pietrusiak.

Żeby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na temat warsztatu oraz szczegóły organizacyjne można znaleźć tu.

Akademia Wójta

Akademia Wójta to cykliczne spotkania samorządowców (głównie wójtów i burmistrzów) mające na celu uzupełnianie wiedzy wobec zmieniającego się prawa, postępu technologicznego i społecznego. Celem programu jest rozwijanie współpracy z samorządowcami jako rzeczywistymi gospodarzami procesów rozwojowych i tworzenie okazji do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Kilkudniowe spotkania obywają się dwa lub trzy razy do roku, w różnych częściach Polski. O aktualnych naborach informujemy na naszej stronie internetowej, a także poprzez nasz newsletter.

Akademia Wójta organizowana jest przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej na http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/akademia-wojta/