„Jak działać na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich?” Nabór na warsztat FWW!

Jędrek Godlewski, 20 grudnia 2019 (14:55)
Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności inspektorów, wolontariuszy i innych osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić interwencje w sprawach dotyczących zwierząt, na zasadach zapewniających poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Kto może wziąć udział w warsztacie?

Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji), grup nieformalnych i osób dbających o zachowanie dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich działających we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców.

Do udziału w warsztacie zapraszamy osoby lub dwuosobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej.

Kto poprowadzi warsztat?

Warsztat prowadzony będzie przez prawniczkę specjalizującą się w prawie dotyczącym dobrostanu zwierząt oraz trenerki posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu interwencji w miejscach, w których krzywdzone były zwierzęta.

Czego można będzie się nauczyć?

Naszym celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia skutecznych interwencji w sprawach dobrostanu zwierząt, współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich w środowisku lokalnym.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób w małych, lokalnych środowiskach przeprowadzić interwencję, której celem jest poprawienie dobrostanu zwierzęcia i zaspokojenie jego podstawowych potrzeb, przede wszystkim w zakresie żywienia, dostępu do wody, przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych.

Będzie to także okazja do przypomnienia i poznania podstawowych ustaw i przepisów prawa o ochronie zwierząt oraz praktycznego przećwiczenia różnych narzędzi i technik wspomagających przebieg efektywnej interwencji z poszanowaniem interesów wszystkich zainteresowanych stron.

W trakcie warsztatu w sposób praktyczny przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia prawne odnoszące się do ochrony zwierząt oraz tzw. „umiejętności miękkie”, wspierające lub utrudniające przebieg procesu interwencji:

  • Ustawa o ochronie zwierząt, kodeks cywilny (w zakresie dotyczącym zwierząt), ustawa o inspekcji weterynaryjnej, ustawa o rzeczach znalezionych, przepisy karne.
  • Jak współpracować z lokalnym samorządem i powiatowym lekarzem weterynarii: korzyści, możliwości, zasady.
  • Do kogo zwracać się o interwencję w sytuacjach drastycznych.
  • Obowiązki: właścicieli zwierząt, wójta/burmistrza, powiatowego lekarza weterynarii.
  • Jak oceniać dobrostan zwierząt.
  • Czego potrzebuje pies a czego kot a czego potrzebują inne zwierzęta gospodarskie.
  • Co to znaczy udana interwencja w sprawie poprawy dobrostanu zwierząt?
  • Jak radzić sobie w trudnych sytuacji podczas interwencji.
  • Jak pozyskiwać zwolenników swoich działań chroniących zwierzęta

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział całym warsztacie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu. Planujemy kontynuować wsparcie uczestników i uczestniczek w ich działaniach na rzecz zwierząt w przyszłości.

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się warsztat?

Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio. Warsztat odbędzie się w terminie 26-29 marca 2020 roku. Nabór uczestników zostanie zakończony 31 stycznia 2020 roku.

W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 14,oo a ostatniego dnia kończą ok. godz. 12,oo.

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 16 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt udziału w warsztacie:

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Jak wziąć udział w warsztacie?

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie prosimy o szczegółowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony Fundacji Wspomagania Wsi www.fundacjawspomaganiawsi.pl lub portalu internetowego prowadzonego przez FWW www.witrynawiejska.org.pl) i przysłanie go e-mailem na adres kmalecka@fww.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2020 roku.

Potwierdzenie udziału wraz z informacją o terminie warsztatu i szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na który zostaną Państwo zakwalifikowani.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Klara Malecka

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa

e-mail: kmalecka@fww.pl ; tel.: (+22) 636 25-70 do 75;

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY