Komunikacja w społeczności lokalnej

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 1 lutego 2017 (9:50)

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztat pt. "Komunikacja w społeczności lokalnej". Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w przełamywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Kto może wziąć udział w warsztacie?
Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.
Do udziału w warsztacie zapraszamy wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej. Osoby, które brały udział w warsztacie przed styczniem 2018 r. mogą ponownie przesłać swoje zgłoszenie, jednak pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

Kto poprowadzi warsztat?
Warsztat prowadzony jest przez certyfikowanego trenera, nieprzerwanie związanego z III sektorem (NGO) od 2001 roku oraz posiadającego doświadczenie w pracy samorządowej.

Czego można będzie się nauczyć?
Naszym celem jest przygotowanie uczestników do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób w małych, lokalnych środowiskach budować trwały kontakt, oparty na wiarygodnym przekazie/komunikacie. Na warsztacie nie uczymy technik a tworzenia przekazu opartego na wzajemnym szacunku i szczerości.

W trakcie warsztatu w sposób teoretyczny i praktyczny przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia i tzw. „umiejętności miękkie”, pomagające lub utrudniające komunikację:Funkcjonowanie barier utrudniających skuteczną komunikację oraz ich konsekwencje w codziennych sytuacjach;

  • Sposoby przełamywania barier w komunikacji, m.in. z wykorzystaniem negocjacji i empatii;
  • Poznanie i wykorzystywanie reguł wpływu społecznego w działalności lokalnej (jak nie poddawać się manipulacji?);
  • Poznanie i praktyczne wykorzystywanie narzędzi i technik komunikacyjnych pozwalających na efektywną komunikację interpersonalną i społeczną;
  • Jak prawidłowo określić cel wystąpienia publicznego i potrzeby odbiorców tego wystąpienia;
  • Promocja działań to nie chwalenie się – w jakim celu prowadzi się promocję i jak poprawnie promować podejmowane działania;
  • Współpraca z lokalnym samorządem: korzyści, możliwości, zasady.
  • Organizowanie spotkań informacyjnych i promocyjnych (cele, zasady, kwestie organizacyjne, itp.) – rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas spotkań.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział całym warsztacie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się warsztat?

Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio.  W pierwszym dniu warsztatu zajęcia rozpoczynają się około godz. 14.00, a ostatniego dnia kończą ok. 12.00.

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
inf. o naborze w listopadzie 2020 r.


UWAGA:
Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 16 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Warsztat organizowany jest cyklicznie. Kolejne informacje o naborze ogłosimy na naszej stronie: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/warsztaty-szkoleniowe/

Koszt udziału w warsztacie:
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Jak wziąć udział w warsztacie?
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie, prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.
Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na który zostaną Państwo zakwalifikowani.

Zapraszamy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl,  tel.: (+22) 636 25-70 do 75