Konsultacje przestrzeni – jak to robią inni?

Jędrek Godlewski, 20 listopada 2017 (12:48)
Do Warszawy przyjedzie ponad 15. urzędników odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na dwudniowe warsztaty w ramach programu Nasza Przestrzeń II.  Porozmawiamy o procesie konsultacji społecznych, o tym, co nam się udaje, a co nie i poszukamy odpowiedzi dlaczego tak się dzieje i co możemy zrobić, aby prowadzić je lepiej.

W programie prezentacja dotychczas zrealizowanych konsultacji dokumentów planistycznych w ramach projektu, wspólne wypracowanie dobrych praktyk oraz analiza szans i zagrożeń procesu konsultacji

Uczestnicy będą mieli też okazję przyjrzeć się, jak dokumenty planistyczne są konsultowane w innych gminach. O swoich doświadczeniach opowie Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin oraz przedstawicielka urzędu Praga Południe w Warszawie. Spotkanie w praską urzędniczką dotyczyć będzie ulicy Frycza-Modrzewskiego, której zagospodarowanie konsultowano z mieszkańcami. Zaplanowaliśmy również konsultacje prowadzone metodą obywatelskiej burzy mózgów w Teatrze i Galerii Studio w Pałacu Kultury i Nauki.

Pomówimy także o wyzwaniach planistycznych, np. o problemach pojawiajączch się w trakcie pracy nad dokumentem planistycznym od strony formalno-prawnej. Uczestnicy spotkanie będą mieli też czas na indywidualne spotkania z trenerkami.