Ludzie fundacji

Rada Fundacji Wspomagania Wsi powołana decyzją J.E. ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski: Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki (Przewodniczący), Jacek Ambroziak, prof. dr hab. Jerzy Dietl, Ryszard Kamiński, Marek Klara, Adam Tański.


Zarząd Fundacji Wspomagania Wsi:

Piotr Szczepański – prezes (pszczepanski@fww.org.pl)
Justyna Duriasz-Bułhak (jduriaszbulhak@fww.pl)
Mikołaj Tomasz Steppa (mtsteppa@fww.org.pl)

Zespół Fundacji:
Lidia Barańska (lbaranska@fww.org.pl) – Mikropożyczki
Michał Borodziński (mborodzinski@fww.org.pl) – Mikropożyczki
Wojciech Chmiel (wchmiel@fww.org.pl) – Mikropożyczki
Romuald Domański (rdomanski@fww.org.pl) – Mikropożyczki
Magdalena Kowalczyk (mkowalczyk@fww.org.pl) – Edukacja finansowa, strona FWW
Anna Kosidło (akosidlo@fww.pl) – Mikropożyczki
Klara Malecka (kmalecka@fww.org.pl) – Mikropożyczki
Monika Mazurczak-Kaczmaryk (mkaczmaryk@fww.org.pl) – Witryna Wiejska
Jacek Pietrusiak (jpietrusiak@fww.pl) – Wszechnica, Akademia Wójta, Maróz, Nasza przestrzeń II
Krystian Połomski (kpolomski@fww.org.pl) – Dziedzictwo kulturowe, Akademia Wójta, Nasza przestrzeń II
Monika Słotwińska-Łychota (mslotwinska@fww.org.pl) – Edukacja finansowa, Warsztaty w Łowiczu
Marta Szymczyk (mszymczyk@fww.org.pl) – Maróz, Edukacja finansowa
Piotr Włodarczyk (pwlodarczyk@fww.org.pl) – Wszechnica, Archiwum Wspomnień Jana Pawła II
Kamila Woźniak (kwozniak@fww.pl) – Mikropożyczki
Aleksandra Żółtowska (ozoltowska@fww.pl) – Wszechnica, Know America, CRM
Ewa Żuławnik (ezulawnik@fww.org.pl) – „Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

Księgowość i administracja:
Jarosław Sobieraj (jsobieraj@fww.org.pl)  – główny księgowy
Bożena Baruch (bbaruch@fww.org.pl)
Wanda Jarzębska (wjarzebska@fww.org.pl)
Joanna Niewiadomska (jniewiadomska@fww.org.pl)
Andrzej Sokołowski (asokolowski@fww.org.pl)
Kamila Woźniak (kwozniak@fww.pl)