Maróz 2019: Jarmark Idei oraz Dobre Praktyki

Jędrek Godlewski, 22 maja 2019 (12:30)
Niektóre zajęcia w Marózie wybieramy na miejscu. Spółdzielnie socjalne, amatorski teatr wiejski czy redagowanie Wikipedii? Informacje o całej naszej ofercie zajęć do wyboru znajdziecie poniżej. Dla chętnych przygotowaliśmy też materiały, które w rzeczowy i przystępny sposób streszczają fakty na temat problemów, o których porozmawiamy na zajęciach.

 

W trakcie czwartkowej sesji DOBRYCH PRAKTYK będziecie mieli okazję wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie zainspirować. Porozmawiamy na takie tematy, jak tworzenie konsorcjów małych organizacji, zakładanie spółdzielni socjalnych czy młodzieżowych rad.

 

Zajęcia w ramach JARMARKU IDEI odbędą się w sobotę. Pokażemy, jak niektóre problemy globalne, takie jak klimat, przyroda, demografia, prawa człowieka, konflikty społeczne przekładają się na życie naszej wsi i okolicy. Co zrobić, aby nie czuć się bezradnym wobec wielkich wyzwań, na które, jak się wydaje, nie mamy wpływu? Żeby wziąć w nim udział należy wybrać 3 tematy zajęć z listy i zapiać się na nie w recepcji w piątek od pory śniadaniowej do końca przerwy obiadowej (do godz. 14.50).

 

Ulokowanie sesji Dobrych Praktyk i Jarmarku Idei w programie Maróza 2019 znajdziecie tu a więcej informacji o Marózie 2019 tu.