Mieszkańcy nie chcą uciążliwej inwestycji w sąsiedztwie

Jędrek Godlewski, 11 grudnia 2017 (14:32)
Po Kopalni Kruszywa Żwirek w Marżynku w gminie Zapolice (woj. łódzkie) zostało olbrzymie wyrobisko zalane wodą i pytanie, co zrobić z okalającymi je terenami. Mieszkańcy boją się uciążliwej inwestycji, urząd obiecuje, że takie nie powstaną i pyta ich, jak zagospodarować przestrzeń wokół zbiornika.

Żwir z kopalni był potrzebny do budowy trasy S8, która przebiega przez północną część gminy. Po skończeniu prac obiekt zamknięto. Chwilę później zaczęły pojawiać się pytania, co dalej z wyrobiskiem po byłej kopalni w Marżynku.

– Mieszkańcy obawiają się, że w miejscu dawnej kopalni powstanie wysypisko śmieci. Nigdy nie było takiego pomysłu. Właśnie dlatego chcemy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Marżynek i wsi Świerzyny. Pragniemy zabezpieczyć tę przestrzeń przed niechcianymi inwestycjami – zapewnia Jolanta Maciejewska, Inspektor ds. Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Zapolice.

Jolanta Maciejewska
Jolanta Maciejewska, Inspektor ds. Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Zapolice

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 8 grudnia 2017 r. przedstawiciele gminy zorganizowali warsztat planistyczny. Jego celem było stworzenie wspólnie z mieszkańcami gminy wariantów zagospodarowania terenu, ocena ich zalet i wad oraz wybór optymalnych rozwiązań do dalszej pracy urbanisty. W Gminnym Ośrodku Sportu i Kultury w Zapolicach pojawiło 16 osób.

Uczestnicy spotkania

 

Spotkanie to było jednym z kilku zaplanowanych na ten i przyszły rok. Gmina Zapolice uczestniczy w programie Fundacji Wspomagania Wsi „Nasza Przestrzeń”, w ramach którego pod okiem specjalistów konsultowany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części gruntów wsi Ptaszkowice i Młodawina Górny oraz miejscowości Marżynek i Świerzyny.

Co najważniejsze dzięki wsparciu Fundacji konsultacje te odbywają się wcześniej niż nakazuje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dzielą się też na cztery etapy, dzięki czemu urzędnicy mogą szybciej i dokładniej rozpoznać problemy gminy.

Pani Jolanta Maciejewska przekonuje, że urząd przychyla się do głosów mieszkańców i zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice, terenom wokół starej kopalni nie grozi zmiana przeznaczenia. Do tej pory były to działki rolne i wszystko wskazuje na to, że tak pozostanie.

Konsultowany obszar. Największa działka w środku to teren dawnej kopalni Żwirek

 

Mieszkańcy do zapewnień gminy odnieśli się optymistycznie. – Wierzymy, że samorząd przyjrzy się naszym postulatom i nie będzie działać na naszą niekorzyść – mówi mieszkanka miejscowości Paprotnia. – Konsultacje są potrzebne. Liczymy, że gmina zachowa rolno-leśny charakter tych terenów – dodaje mieszkaniec wsi Świerzyny.

W najbliższych dniach ruszą prace nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W II kwartale 2018 r. mieszkańcy będą mogli zaznajomić się z planem w trakcie spotkań otwartych i dyskusji publicznej oraz przesłać urzędnikom swoje wnioski i uwagi do dokumentu.

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

 

Jak działa Nasza Przestrzeń II

Do projektu zapraszamy samorządy do 20 tys. mieszkańców, które planują albo już rozpoczęły procedury związane z uchwaleniem planu miejscowego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wspólnie z urzędnikiem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w gminie określamy cele konsultacji, ich zakres i dobieramy narzędzia. Tworzymy też budżet oraz harmonogram, a następnie przekazujemy grant.

W ramach współpracy z Fundacją zapraszamy też na dwudniowe spotkanie, na którym wspólnie przeprowadzamy diagnozę sytuacji planistycznej (np. powody przystąpienia do planu, obszary) i społecznej (np. kto mieszka w okolicy, na kogo najbardziej wpłyną przyjęte rozwiązania). Następnie wybieramy tematy, które faktycznie warto omówić i ustalić z mieszkańcami.

***

Zapraszamy kolejne samorządy do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń”. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe i opisy projektu znajdują się tutaj.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotyp programu Nasza Przestrzeń