Fundacji Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 roku w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej w 1987r.) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991r.)

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

Obecne działania Fundacji obejmują między innymi udzielanie mikropożyczek przedsiębiorcom rozwijającym działalność pozarolniczą (głównie z obszaru Polski Wschodniej).

17 600

Pożyczek udzielonych od 1997 roku

190 000 000zł

Łączna kwota udzielonych pożyczek

W ramach programów pożyczkowych działaliśmy w partnerstwie z następującymi instytucjami: Agencją Nieruchomości Rolnych, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Światowym, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Ponad 40 % pożyczkobiorców zdecydowało się na kolejne nasze pożyczki.

Fundacja Wspomagania Wsi prowadzi obecnie również szereg programów poświęconych edukacji liderów organizacji wiejskich (cztery szkolenia tematyczne w Łowiczu) i wójtów (w ramach Akademii Wójta). Ponadto każdego roku w maju, wraz z innymi partnerami, organizuje w Marózie spotkania działaczy wiejskich z całej Polski. W ramach wspierania aktywnych społeczności lokalnych redaguje portal Witryna Wiejska. Poprzez serwis Wszechnica umożliwia dostęp do wykładów, debat i wystąpień najwyższej klasy wykładowców i ekspertów z różnych dziedzin mieszkańcom małych miejscowości.
Od kilku lat Fundacja prowadzi program „ABC przedsiębiorczości na wsi” podnoszący poziom wiedzy finansowej rolników. Na Podlasiu promuje przedsiębiorczość i dziedzictwo kulturowe wsi poprzez wsparcie ludowych twórców. Dziedzictwo wsi to także odrębny program, w ramach którego odbywają się konferencje w różnych regionach kraju.
Obecnie prowadzone przez Fundację konkursy to: Poznawaj Amerykę oraz Archiwum Wspomnień Jana Pawła II.
Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 roku w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej w 1987r.) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991r.)