Nasza przestrzeń II. Nowe gminy w projekcie

Jędrek Godlewski, 26 maja 2017 (12:00)
Do projektu "Nasza przestrzeń II" przystąpiły kolejne samorządy, które wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi zaplanują i przeprowadzą pogłębione konsultacje planów miejscowych lub Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecnie są z nami już 23 gminy.

W lutym oraz kwietniu 2017 r. do projektu „Nasza przestrzeń II” przystąpiło siedem nowych gmin. Już niedługo włodarze, eksperci, moderatorzy i mieszkańcy spotkają się, żeby porozmawiać o pomysłach na wspólną przestrzeń.

W gminie Borki (woj. lubelskie) tematem rozmów będzie plan miejscowy, który ma być uchwalony dla miejscowości Borki, Wola Osowińska i Wrzosów. To tereny charakteryzujące się dużym zurbanizowaniem, z usługami publicznymi i komercyjnymi, a także po części objęte ścisłą ochroną konserwatorską. W miejscowości Borki tereny wyznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wymagają wyznaczenia dróg.

W gminie Sadowie (woj. świętokrzyskie) plan miejscowy uchwalono wiele lat temu, obecnie samorząd chciałby go zaktualizować. W Cekcynie (woj. kujawsko-pomorskie) dyskusje będą dotyczyły wyznaczenia nowych miejsc pod tereny inwestycje. Zaś w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) dyskusja będzie dotyczyć szans i ograniczeń związanych z wejściem w życie ustawy O inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

W Dąbrowie (woj. kujawsko-pomorskie) konsultacjom zostanie poddane zagospodarowanie centrum wsi. Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie) weźmie na warsztat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W Łomazach (woj. lubelskie) trwają ostanie prace nad określeniem zakresu konsultacji.

Jak działa Nasza Przestrzeń II?

Do projektu zapraszamy samorządy do 20 tys. mieszkańców, które planują albo już rozpoczęły procedury związane z uchwaleniem planu miejscowego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wspólnie z urzędnikiem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w gminie określimy cele konsultacji, ich zakres i dobierzemy narzędzia. Stworzymy też budżet oraz harmonogram, a następnie przekażemy grant.

W ramach współpracy z Fundacją zapraszamy też na dwudniowe spotkanie do siedziby FWW. Wspólnie przeprowadzimy diagnozę sytuacji planistycznej (np. powody przystąpienia do planu, obszary) i społecznej (np. kto mieszka w okolicy, na kogo najbardziej wpłyną przyjęte rozwiązania). Następnie wybierzemy tematy, które faktycznie warto omówić i ustalić z mieszkańcami.

***

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń” kolejne samorządy. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe i opisy projektu znajdują się tutaj.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.