Nowa, elastyczna formuła zajęć  – rusza kolejna edycja programu MĄDRZY CYFROWI!

Jędrek Godlewski, 22 marca 2019 (15:20)
MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja moralna uczniów połączona z rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej oraz podnoszeniem  kompetencji cyfrowych. W czasie tegorocznych ferii w Programie MC wzięło udział kilka tysięcy uczniów z ponad 150 placówek w całym kraju. Projekt realizowany jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org. W marcu br. rusza nowa edycja Programu MC.

Nowa, elastyczna formuła Programu MC uwzględnia w większym stopniu potrzeby
i możliwości szkół, bibliotek oraz ośrodków kultury. Warsztaty z młodzieżą można obecnie realizować zarówno w ciągu roku szkolnego, jak i w czasie wolnym od zajęć.

Można je prowadzić w trybie 5-dniowych zajęć warsztatowych np. w czasie ferii, wakacji lub zielonej szkoły, lub też można pracować z młodzieżą w ciągu roku szkolnego w trybie 12 warsztatów po 1,5 godziny zegarowej każdy np. na lekcjach języka polskiego, informatyki czy godzinach wychowawczych lub w czasie popołudniowych zajęć w bibliotece czy domu kultury.

Po zakończeniu zajęć warsztatowych, podczas których uczniowie poznają wartości moralne jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialności, czy mądrość, oraz istotę metody projektowej i nowe narzędzia cyfrowe, przychodzi czas na samodzielne przeprowadzenie przez nich własnych projektów społecznych w swoim otoczeniu.

Każdy edukator może elastycznie dopasować plan realizacji Programu MC do grafiku uczestników i swojej Placówki. Program MC wspiera szkoły w realizacji podstawy programowej, a bibliotekom i domom kultury pomoże przyciągnąć młodzież i budować swój wizerunek jako miejsc, gdzie można atrakcyjnie i wartościowo spędzić czas z rówieśnikami.

Nabór do Programu MC 2019 zostanie przeprowadzony w 3 terminach:

  • do 31 marca: dla placówek, które planują przeprowadzenie zajęć warsztatowych przed wakacjami
  • do 30 czerwca: dla placówek, które planują przeprowadzenie zajęć warsztatowych w czasie wakacji
  • do 6 września: dla placówek, które planują przeprowadzenie zajęć warsztatowych po wakacjach.

Bez względu na wybrany termin, Program MC 2019 ma się zakończyć do grudnia 2019 r.

Formularz rejestracyjny i Regulamin udziału w Programie MC dostępne są na: www.madrzycyfrowi.pl.

Program MC w szkołach:

Program MC doskonale odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na edukację młodzieży w zakresie wartości moralnych. Potrzeba rozmowy o wartościach jest podkreślana przez szkoły, które wzięły udział w pilotażu Programu MC w czasie wakacji 2018 i w pierwszej jego edycji podczas tegorocznych ferii. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Krakowie konsekwencją realizacji Programu  MC jest wpisanie nauczania wartości do programu edukacyjnego całej placówki.  Rozpoczęły się zajęcia o wartościach, pokazujące dzieciakom, jak (…) żyć w zgodzie z wartościami. Specyfiką zajęć jest to, że prowadzą je starsi koledzy i koleżanki z klas gimnazjalnych. Młodsi czują się dowartościowani, że ktoś ich dostrzega na szkolnym korytarzu, a starsi czują, że mają już tę wiedzę, którą mogą się dzielić. To niezwykłe pokłosie tego projektu – godziny wychowawcze nt. wartości na wszystkich poziomach nauczania – mówi Jolanta Pytel, nauczyciel bibliotekarz.

… i w bibliotekach:

Realizacja programu świetnie sprawdza się również w bibliotekach. Wystarczy mieć budynek, kilka komputerów, dostęp do internetu i możemy pokazać młodym ludziom, co dzieje się wokół nas, tak, aby bliżej poznali problemy w mieście, na wsi, tam, gdzie mieszkają. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach, dlatego że nowe technologie są im dobrze znane. Wartości są trochę zapomniane i dlatego ważne jest przypomnienie o moralności – szacunku, odpowiedzialności, odwadze cywilnej – mówi Agata Szewczuk, starszy bibliotekarz z Biblioteki Publicznej w Chełmie. Małgorzata Duchnicka, bibliotekarka, która współprowadziła zajęcia z p. Agatą, dodaje: Najważniejsze dla młodzieży jest przypomnienie i uświadomienie wartości, dostrzeżenie drugiego człowieka. Muszą się nauczyć mądrego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, respektowania drugiego człowieka. Ciekawy projekt, bo łączy nowe technologie i edukację moralną, (…) to połączenie edukowania, zabawy i rozwoju”. Tak opowiada o uczestnikach zajęć: (…) utworzyła nam się taka męska grupa, sami chłopcy z klas od 7 szkoły podstawowej do 3 gimnazjalnej. Oni bardzo osobiście podchodzili do poruszanych kwestii, dzielili się swoimi doświadczeniami. Nasze zajęcia miały duży wpływ na ich własną samoocenę, skalę wartości, na refleksję nt. tego czego doświadczyli dotychczas w szkole, w swojej grupie rówieśniczej.

…młodzież o Programie MC:

„Teraz dokładnie się dowiedziałem co to znaczy wzajemny szacunek”; „Kolega mnie zachęcił. Rozmawiamy na ciekawe tematy, o których często się nie mówi” ; „Korzystamy z różnych programów”; „Jako projekt społeczny stworzyliśmy z kolegą film pod tytułem Hejt. Przedstawiliśmy w nim, dlaczego nie powinno się pisać obraźliwych komentarzy, dlaczego człowiek powinien mieć szacunek do drugiego człowieka”; „Podoba mi się pomysł na te projekty społeczne, można polepszyć nasze miasto, nawet w małym procencie” – to niektóre wypowiedzi uczestników programu Mądrzy Cyfrowi z Krakowa i Chełma.

 

Zapraszamy szkoły, biblioteki i ośrodki kultury z całej Polski!

Zarejestruj się już dziś – dołącz do MĄDRYCH CYFROWYCH!