NOWY PROGRAM POŻYCZKOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

otr.admin, 10 kwietnia 2020 (12:21)

NOWY PROGRAM POŻYCZKOWY  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Fundacja Wspomagania Wsi wraz z współpracującymi doradcami pożyczkowymi zaprasza przedsiębiorców z województwa kujawsko – pomorskiego do skorzystania z oferty pożyczkowej na rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

UWAGA !!!!

Program zawiera udogodnienia związane epidemia covid 19

Przedsiębiorcy zainteresowani pożyczką mogą w ciągu najbliższych 2 lat otrzymać nawet 3 pożyczki o wysokości do 100 000 tys. zł. każda.

Pożyczki udzielane są na:

  1. cele inwestycyjne
  2. cele obrotowe  do wysokości 50% pożyczki
  3. Możliwe jest również finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji do wysokości 10% kwoty pożyczki.

Maksymalna karencja w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Okres ten może jednak być wydłużony dla przedsiębiorstw działających krócej niż 3lata lub działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa.

UWAGA  !!!

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną części przedsiębiorców spowodowaną epidemią covid 19 wprowadzono  dodatkowe udogodnienia w regulaminie udzielania pożyczek:

Możliwe jest wydłużenie karencji w spłacie rat pożyczki o kolejne 6 m-cy ( tj. do maksimum 12 miesięcy) na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy.  Zasada ta obowiązuje do 31.12.2020 r.

Wysokość oprocentowania ustalana jest na warunkach:

  1. rynkowych – według stopy referencyjnej ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej plus marża związana z stopniem ryzyka od 1 % do 2 %.
  2. preferencyjnych w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata i inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji

a/ 50% stopy bazowej z dnia udzielenia dla inwestycji w przedsięwzięcie realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata,

b/  stopy bazowej z dnia udzielenia dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko- pomorskiego.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną części przedsiębiorców spowodowaną epidemią covid 19 wprowadzono  dodatkowe udogodnienia w regulaminie udzielania pożyczek: Wysokość  oprocentowania na warunkach rynkowych może ulec zmniejszeniu również  dla pożyczkobiorców działających na rynku od 3 do 5 lat na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy  Zasada obowiązuje do 31.12.2020 r.


Marek Mądrowski  – Lokalny Punkt Obsługi Klienta, tel. 692 207 168,Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Pożyczkowymi :

  • Stanisław Pałkowski – Lokalny Punkt Obsługi Klienta, tel. 509 575 551,   
  • Janusz Chudyk – Lokalny Punkt Obsługi Klienta, tel. 600 891 479,   
  • Bogusław Piernik – tel. 604 797 311.

lub bezpośrednio z biurem Projektu w Warszawie, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa  z

  • Anną Kosidło, akosidlo@fww.pl, tel. 22 636 25 70 do 75
  • Wojciechem Chmielem, chmiel@fww.pl, tel. 22 636 25 70  do 75

Dokumenty do pobrania: