Misja

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.

Ponadto do statutowych działań Fundacji należy wspomaganie rozwoju społecznego i kulturalnego oraz rozwoju oświaty wśród mieszkańców wsi, dążenie do poprawy warunków życia i gospodarowania na wsi, ochrona środowiska naturalnego, wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii, a także organizowanie opieki społecznej na wsi.

Obecne działania Fundacji obejmują udzielanie mikropożyczek przedsiębiorcom rozwijającym działalność pozarolniczą (głównie z obszaru Polski Wschodniej). Od kilku lat Fundacja prowadzi także program „ABC przedsiębiorczości na wsi” podnoszący poziom wiedzy finansowej rolników. Na Podlasiu promuje przedsiębiorczość i dziedzictwo kulturowe wsi poprzez wsparcie ludowych twórców. Dziedzictwo wsi to także odrębny program, w ramach którego odbywają się konferencje w różnych regionach kraju.

Fundacja prowadzi również szereg programów poświęconych edukacji liderów organizacji wiejskich (cztery szkolenia tematyczne w Łowiczu) i wójtów (w ramach Akademii Wójta). Ponadto każdego roku w maju, wraz z innymi partnerami, organizuje w Marózie k.Olsztynka spotkania działaczy wiejskich z całej Polski. W ramach wspierania aktywnych społeczności lokalnych redaguje portal Witryna Wiejska, zaś dzięki serwisowi Wszechnica umożliwia dostęp do wykładów, debat i wystąpień najwyższej klasy wykładowców i ekspertów z różnych dziedzin mieszkańcom małych miejscowości.

Obecnie prowadzone przez Fundację konkursy to: Poznawaj Amerykę oraz Archiwum Wspomnień Jana Pawła II.