Odbyło się IX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 9 czerwca 2010 (14:55)
W dniach od 20 do 22 maja 2010 r. w Marózie koło Waplewa (woj. warmińsko-mazurskie) odbyło się IX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. „Dzięwiąty" Maróz odbył się pod hasłem "Małe dzieci, wychowanie, edukacja internet".

W spotkaniu  wzięło udział ponad 400 osób z całej Polski.  Byli to przedstawiciele: szkół, bibliotek, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń rozwoju wsi, OSP, urzędów gminnych, świetlic wiejskich, ośrodków pomocy społecznej, rad sołeckich i innych organizacji lokalnych.

Ponad 30 wykładowców i trenerów przekazywało swoją wiedzę podczas wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych, które odbywały się na terenie pięknego ośrodka w Marózie. Przez 3 dni dyskutowano o tym, jak wychowywać i edukować dzieci w wieku do 10 lat, oraz o tym, jak wykorzystać Internet we wczesnej edukacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia, dostępnej na Witrynie Wiejskiej.

Szczegółowy program IX Spotkania dostępny jest tutaj

***

W pierwszych latach dzieciństwa kształtują się predyspozycje, charakter, czyli – ogólnie biorąc – los każdego człowieka. Jak możemy wpłynąć na rozwój naszych dzieci, aby zagwarantować im jak najlepszy start w dorosłe życie; aby uniknęły izolacji, bezrobocia, niepewności, kompleksów, niedouczenia; aby mogły w pełni rozwijać swoje różnorakie talenty? IX Spotkanie Marózie poświęcone było edukacji najmłodszych – dzieci od 0 do 10 lat. Rozmawialiśmy też o tym, jak praktycznie wykorzystać Internet w organizowaniu wczesnej edukacji.

Wykłady i warsztaty mały na celu:
– przekonać uczestników, że inwestowanie w małe dzieci opłaca się nie tylko rodzicom, ale przede wszystkim całej społeczności lokalnej;
– zachęcić do rozpoczęcia różnorodnych działań na rzecz dzieci, pokazać rozmaite ich formy, np. zakładanie przedszkoli, organizowanie grup zabawowych dla maluchów i ich rodziców, zajęć prowadzonych m.in. metodą projektową, włączenie pokolenia babć i dziadków w działania edukacyjne, a także radzenie sobie ze specyficznymi problemami wychowawczymi;
– zachęcić do zaangażowania w takie działania nie tylko organizacje pozarządowe, ale także władze gminy, świetlice, biblioteki, parafie,
– zwrócić uwagę na fakt, że faktyczne bariery społeczne i edukacyjne da się najskuteczniej i najtaniej zniwelować pracując właśnie z najmłodszymi dziećmi. Każde działanie wyrównujące szanse, adresowane do młodzieży w wieku szkolnym jest trudniejsze – o czym doskonale wiedzą nauczyciele i działacze społeczni;
– wreszcie pokazać sposoby wykorzystania komputerów i Internetu (m. in. znajdywania potrzebnych informacji, nawiązywania kontaktów, komunikacji, promocji działań, tworzenia kampanii społecznych, projektowania ulotek/plakatów itp. Poruszymy też tematy korzystania z komputerów i Internetu przez najmłodszych: wartych polecenia programów edukacyjnych i stron internetowych, bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu, polecanych i niepolecanych praktyk.