Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych na Spotkanie w Marózie

Jędrek Godlewski, 8 maja 2019 (13:04)
Przedstawiamy ostateczną listę uczestników zakwalifikowanych na Spotkanie w Marózie.

Lista uczestników Spotkania w Marózie 2019

Z ramowym programem Spotkania oraz informacjami praktycznymi można zapoznać się w osobnym wpisie (notka będzie aktualizowana).

UWAGA! Przypominamy: w przypadku rezygnacji z udziału prosimy jak najszybciej powiadomić o tym Fundację NIDA (maroz2019@nida.pl, telefon 89 625 36 51).

Opłata w wysokości 35 PLN nie podlega zwrotowi, chyba że wskaże się na swoje miejsce inną osobę z tej samej organizacji (informacja maroz2019@nida.pl, telefon 89 625 36 51). Aby inna wskazana osoba mogła uczestniczyć w Spotkaniu wymagana jest zgoda Fundacji NIDA i Fundacji Wspomagania Wsi. W tym celu prosimy mailowo (maroz2019@nida.pl) zaproponować zmianę. Ustosunkujemy się do niej. W przypadku zgody nowy uczestnik będzie musiał okazać ją podczas rejestracji na Spotkaniu. 

Osoby, które przyjadą na Spotkanie, a nie będą widniały na liście rejestracyjnej, nie będą mogły uczestniczyć w Spotkaniu. Ewentualnym warunkiem pozostania takiej osoby na Spotkaniu (tylko i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w ośrodku) będzie dokonanie opłaty w wysokości  600 PLN.