Wyniki wyszukiwania

Mikropożyczki Fundacji Wspomagania Wsi dla Polski Wschodniej – podsumowanie programu

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, Fundacja Wspomagania Wsi zrealizowała w trzech etapach program pożyczkowy „Mikropożyczki dla Polski Wschodniej” w okresie od września 2012 r. do listopada 2014 r. oraz od marca do lipca 2016 r.

Zespół

Zespół Fundacji Wspomagania Wsi

Rada

W skład Rady Fundacji Wspomagania Wsi wchodzą:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu! Adresy e-mail zarządu Fundacji znajdują się tutaj, zaś adresy pozostałych pracowników tutaj. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego bądź przez poniższy formularz. Biuro Fundacji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1 01-022 Warszawa tel. 22 636-25-70 do 75 fax 22 636-62-70 fww@fww.pl NIP: 527-223-67-07 KRS: […]

Ludzie fundacji

Rada Fundacji Wspomagania Wsi powołana decyzją J.E. ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski: Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki (Przewodniczący), Jacek Ambroziak, prof. dr hab. Jerzy Dietl, Ryszard Kamiński, Marek Klara, Adam Tański.

Dla mediów

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 roku w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej w 1987r.) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991r.) Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast […]

Sprawozdania

Zapraszamy do zapoznawania się z raportami z naszej działalności

Statut

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną  Brzozowską notariuszem w Warszawie w dniu 25 czerwca 1998 r. za Rep. A Nr 2051/98, wskutek połączenia „Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę” ustanowionej przez Prymasa Polski aktem erekcyjnym z dnia 18 września 1987 roku (nr […]

Misja

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.

Historia

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 r. w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej w 1987 r.) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991 r.)

O fundacji

  Misja Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.   O Fundacji Od 30 lat odpowiadamy na potrzeby mieszkańców wsi. Wspieramy ich działania gospodarcze i społeczne oraz wysiłki związane z poprawą jakości życia […]