Wyniki wyszukiwania

Akademia Wójta: o polityce oświatowej w wiejskim samorządzie

Zarządzanie oświatą i wyzwania dla gmin związane z zapowiedzianą przez rząd reformą edukacji były wiodącym tematem kolejnego spotkania z cyklu Akademia Wójta, które odbyło się w dniach 26-28 października w Sandomierzu. Akademia Wójta organizowana jest przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.

„Zarządzanie emocjami to kluczowa umiejętność społecznika”. Refleksje po warsztatach „Komunikacja w społeczności lokalnej”

W dn. 13-16 października br. w Łowiczu odbyły się kolejne warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi „Komunikacja w społeczności lokalnej”. Celem warsztatu było przygotowanie uczestników do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. To jeden z czterech cyklicznych warsztatów FWW dla osób działających na rzecz swoich społeczności.

Relacja: „Nasza przestrzeń” – docieranie do sedna konsultacji dokumentów planistycznych

Fundacja Wspomagania Wsi rozpoczęła współpracę z 14 samorządami w ramach projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”. Celem działania jest zaplanowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji dokumentów planistycznych w gminach do 20 tys. mieszkańców

Gościliśmy laureatów konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

W dniach 20-22 czerwca 2016 roku gościliśmy w Warszawie laureatów ogólnopolskiego konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II, który Fundacja Wspomagania Wsi organizuje we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II. Pobyt w stolicy był nagrodą za nagrane przez laureatów wideo wywiady z osobami, które uczestniczyły w pielgrzymkach papieża Polaka do ojczyzny.

Odbyło się XV Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie

Członkowie organizacji i samorządowcy w dniach 19-21 maja 2016 r. już po raz 15. spotkali się w Marózie. Trzy dni upłynęły pod znakiem wykładów, warsztatów i dyskusji. Nie zabrakło również czasu na dobrą zabawę. W Spotkaniu udział wzięło ponad 300 osób z całej Polski.

Terapia zajęciowa jako innowacyjna forma turystyki zdrowotnej na wsi

Zapraszamy do lektury monografii, która przedstawia innowacyjne rozwiązania turystyki zdrowotnej na wsi w zakresie usprawniania organizmu ludzkiego. Publikacja wydana została przez Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku.

Odbyło się XIV Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie

Podczas XIV Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, które odbyło się w dniach 21-23 maja 2015 r., rozmawialiśmy o chlebie powszednim wiejskiej organizacji. Jak dbać o jej jakość, stabilność i ciągłość w zwykłych codziennych działaniach? Jak wzmacniać jej autonomię w świecie zewnętrznych funduszy, programów i strategii? Na co można realnie wpłynąć w najbliższym otoczeniu, […]