Wyniki wyszukiwania

Opodatkowanie gruntów pod liniami elektroenergetycznymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictw

Jednym ze szczególnych zadań wójta, burmistrza czy prezydenta miasta jest gromadzenie dochodów własnych, których znaczną część stanowią środki pochodzące z podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości, ze względu na stawki podatkowe, jest jednym z najbardziej efektywnych źródeł dochodów spośród podatków lokalnych. O ile w dużych ośrodkach miejskich samorządowe służby podatkowe nie mają problemu ze „zlokalizowaniem” […]

Konsultacje przestrzeni – jak to robią inni?

Do Warszawy przyjedzie ponad 15. urzędników odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na dwudniowe warsztaty w ramach programu Nasza Przestrzeń II.  Porozmawiamy o procesie konsultacji społecznych, o tym, co nam się udaje, a co nie i poszukamy odpowiedzi dlaczego tak się dzieje i co możemy zrobić, aby prowadzić je lepiej.

Osoby działające społecznie muszą dobrze znać prawo? Muszą!

Zapał i chęć do działania są niezbędne, żeby stworzyć i rozwijać organizację społeczną. To jednak nie wystarczy. Potrzebna jest też dobra znajomość prawa, która umożliwi sprawne i efektywnie działanie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się na kolejnej edycji warsztatu „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową”.

Wieś się zmienia, a organizacje społeczne?

Jakie wyzwania postawi przyszłość przed mieszkańcami wsi w Polsce? Jak organizacje pozarządowe mogą ich wspierać w przygotowaniu się do tych wyzwań? 27 października uczestnicy debaty zorganizowanej z okazji 30-lecia Fundacji Wspomagania Wsi rozmawiali o tym, jak będą się zmieniać obszary wiejskie w naszym kraju i co to oznacza dla organizacji działających na wsi.

Czego brakuje wokół zbiornika Świnna Poręba?

Zbiornik Świnna Poręba, zwany też jeziorem Mucharskim, to ostatnio jedna z głośniejszych inwestycji w Polsce. Chociaż obiekt został oficjalnie otwarty, wokół wciąż brakuje infrastruktury. O tym co zrobić z przestrzenią wokół zalewu rozmawialiśmy z Janem Wacławskim, wójtem Stryszowa, jednej z trzech gmin przylegających do zbiornika.

Jak o domowych finansach uczyć osoby dorosłe?

Dorośli najlepiej uczą się, gdy rozumieją wartość tego, czego się uczą i mają wpływ na proces nauki. Dlatego mimo wcześniej ustalonego planu szkolenia powinny odpowiadać na specyficzne potrzeby danej grupy. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji należących lub zainteresowanych  działaniami Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej spotkali się w Fundacji Wspomagania Wsi i wymienili doświadczeniami z pracy z […]