KPP 2017 łowicz

Planowanie i realizacja projektów społecznych

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 13 stycznia 2017 (11:23)

Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje.

Kto może wziąć udział w warsztacie?
Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Do udziału w warsztacie zapraszamy tylko dwuosobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej, z małym wyjątkiem dla Sołtysek i Sołtysów, którzy chcieliby do takiego zespołu dołączyć, by efektywniej  współpracować przy wspólnych projektach.

Osoby, które brały udział w warsztacie przed styczniem 2018 r. mogą ponownie przesłać swoje zgłoszenie, jednak pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

Kto poprowadzi warsztat?
Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną, posiadającą szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów społecznych.

Czego można będzie się nauczyć?
Naszym celem jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu i realizacji projektów pozwalającą na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych w środowiskach wiejskich.
Program warsztatu zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania.
Przedstawimy wszystkie elementy procesu „od pomysłu do projektu”:

 • Czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?
 • Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań.
 • Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów projektu.
 • Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, partnerzy lokalni – jak zdobywać sojuszników, źródła finansowania działalności).
 • Dobór optymalnych metod działania.
 • Tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola, podział ról.
 • Tworzenie budżet projektu.
 • Opis ilościowych i jakościowych rezultatów projektu, spójnych z jego celem i zaplanowanymi działaniami.
 • Narzędzia bieżącej i końcowej oceny działań i rezultatów projektu.

Ponadto w programie:

 • Czym kierują się organizacje przyznające fundusze?
 • Jakie są podstawowe oczekiwania sponsorów/donatorów i jak je spełnić?
 • Gdzie i jak szukać potencjalnych partnerów.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział całym warsztacie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
22 – 25 października 2020 r.
Warsztat odwołany

W pierwszym dniu warsztatu zajęcia rozpoczynają się około godz. 13:00, a ostatniego dnia kończą również ok. godz. 13:00.
Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio.

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 18 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Warsztat organizowany jest cyklicznie. Kolejne informacje o naborze ogłosimy na naszej stronie: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/warsztaty-szkoleniowe/

Koszt udziału w warsztacie:
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Istotne informacje związane z epidemią SARS-CoV-2.

Podczas realizacji warsztatu wszystkich jego uczestników, prowadzących i organizatorów obowiązywał będzie Regulamin SARS-CoV-2 FWW. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, przed zgłoszeniem się do udziału w warsztacie.

Jak wziąć udział w warsztacie?
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie, prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.
Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na który zostaną Państwo zakwalifikowani.

Zapraszamy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl, tel.: (+22) 636 25-70 do 75