Po szkoleniu „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową”

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 22 grudnia 2016 (12:40)

Na początku grudnia br. w Łowiczu odbyło się czterodniowe szkolenie dotyczące księgowo-prawnych podstaw zarządzania wiejską organizacją pozarządową. To jeden z czterech cyklicznych warsztatów Fundacji Wspomagania Wsi dla osób działających na rzecz swoich społeczności.

W szkoleniu udział wzięło 19 uczestników – przedstawicieli zarządów organizacji pozarządowych z całej Polski. Szkolenie poprowadziła specjalistka w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe. „Nie zawsze przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych posiadają pełną wiedzę o odpowiedzialności finansowo-prawnej bezpośrednio na nich spoczywającej. Naszym celem jest by w trakcie jednego, relatywnie niedługiego szkolenia, w jasny i czytelny sposób przedstawić tę wiedzę tak, by w przyszłości bez przeszkód mogli oni realizować działania przewidziane w statutach organizacji, którymi zarządzają” – mówi Monika Słotwińska-Łychota, organizatorka spotkania.

Program szkolenia zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej organizacji społecznej do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Podczas czterech dni poruszane są zagadnienia tworzenia oraz działalności stowarzyszeń i fundacji w Polsce, podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych (takie jak polityka rachunkowości i plan kont), zasady podatkowe w NGOsach, prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych, prowadzenie działalności odpłatnej i działalności gospodarczej.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o obowiązujące ustawy, m.in. o ustawę o działalności pożytku publicznego. Fot.: Magdalena Kowalczyk

Warto w takim szkoleniu uczestniczyć, ponieważ mam wrażenie, że w stowarzyszeniach zbyt małą uwagę przywiązuje się do  spraw księgowych. Zewsząd płyną zachęty do tworzenia stowarzyszeń, pomaga się tworzyć stowarzyszenia ale mało mówi się o formalnościach, szczególnie tych księgowych. Stowarzyszenia funkcjonują przecież jak małe firmy i tych obowiązków księgowych i prawnych jest dużo. Najbardziej zainteresowała mnie polityka rachunkowości, która jest prostym dokumentem, ale jak się okazuje bardzo potrzebnym – powiedział Dariusz Piechowiak z zarządu Stowarzyszania Rozwój i Edukacja Sołectwa Janków Przygodzki (woj. wielkopolskie). Wymagania księgowe i prawne wobec małych organizacji są podobne jak wobec dużych firm. Warto przyjechać na to szkolenie do Łowicza, szczególnie jeśli jest się w zarządzie organizacji a ma się minimalną wiedzą na tematy księgowe i ekonomiczne – dodał Marek Kubin, prezes Fundacji Pomosty Karpat (woj. podkarpacie).

Podczas grudniowego szkolenia w Łowiczu. Fot.: Monika Słotwińska-Łychota

Rzeczywiście, zagadnienia tutaj poruszane są trudne. Nikt z uczestników nie pracuje jako księgowy, nie skończyliśmy studiów kierunkowych. Na szczęście zagadnienia te podane są w taki sposób, byśmy wszyscy zrozumieli. Warto by członkowie zarządu małych organizacji wiedzieli jaka odpowiedzialność spoczywa na ich barkach. Organizacje pozarządowe są przecież takimi samymi podmiotami na rynku jak np. spółki prawa handlowego – powiedziała Karolina Likhtarovich, prezeska Fundacji Inicjatyw (woj. mazowieckie). NGOsy mają swój potencjał, mieszkańcy chcą być aktywni. Przepisy dotyczące naszej działalności niestety często się zmieniają, a zarządy organizacji niekoniecznie znają je wszystkie. Niełatwo jest też znaleźć dobrego, rzetelnego księgowego, który doskonale zna dziedzinę naszej działalności, dlatego uważam, że każdy kto planuje założenie stowarzyszenia powinien przyjechać na to szkolenie do Łowicza – powiedziała Anna Anna Ulewicz prezeska stowarzyszania Mieszkańcy z Pasją (woj. podkarpackie).

Warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi prowadzone w Łowiczu przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Trzy warsztaty: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw”, „Komunikacja w społeczności lokalnej” oraz „Projekt. I co dalej” prowadzi dr Marzena Łotys, psycholożka społeczna mająca doświadczenie w szkoleniach dotyczących komunikacji społecznej i tzw. „umiejętności miękkich”. Czwarte szkolenie „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” prowadzone jest przez specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Obecnie trwają nabory na trzy warsztaty. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.fundacjawspomaganiawsi.pl/

Autorka: Magdalena Kowalczyk, Monika Słotwińska-Łychota