Poszukiwani trenerzy do projektu Nasza Przestrzeń III

Jędrek Godlewski, 22 maja 2019 (8:22)
Poszukiwani są trenerzy świadczący usługi doradczo-szkoleniowe z zakresu konsultacji społecznych do współpracy w ramach projektu „Nasza przestrzeń”. Na oferty czekamy do 31 maja 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 wykonawców świadczących usługi doradczo-szkoleniowe z zakresu konsultacji społecznych (w tym opracowanie Indywidualnych Planów Konsultacji) dla gmin z terenu całej Polski biorących udział w projekcie „Nasza Przestrzeń. Konsultacje Społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty prosimy składać na adres: kpolomski@fww.pl

Więcej informacji o rekrutacji tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1186508