Powstał Raport Krajobrazowy dla miejscowości Dąbrowa

Magdalena Kowalczyk, 7 sierpnia 2018 (11:02)

Wieś Dąbrowa, będąca jednocześnie siedzibą gminy, położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, 10 km na północ od miasta powiatowego Mogilno. Wieś leży w obrębie regionu historyczno-etnograficznego Pałuki, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski.

W ramach projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” gmina zleciła przygotowanie Raportu Krajobrazowego, którego celem było przyjrzenie się zasobom krajobrazowym gminy, ich spójności, ochronie i propozycjom zmian na przyszłość. Centrum miejscowości czeka przebudowa (zmiana centralnych ulic na rondo), toteż konsultacje z architektami i mieszkańcami były niezbędne.

Na początku raportu zespół badaczy pod przewodnictwem kierownictwem dr hab. inż. arch. Ireny Niedźwieckiej-Filipiak opisał wygląd głównych ulic wsi, budynków, zieleni i innych elementów zastanych:

„Ulica Kasztanowa jest to wraz z założeniem pałacowo-folwarczno-parkowym najstarsza część wsi Dąbrowa. Zabudowa tej ulicy to dominacja dawnych, czasem nadal funkcjonujących zagród, z domem mieszkalnym przy ulicy najczęściej ustawionym do niej kalenicowo. Linia zabudowy po obu stronach ulicy odsunięta jest od granic działek, dzięki czemu istnieje możliwość zagospodarowania przedogródków na poszczególnych posesjach. Większość działek posiada ogrodzenie z bramą i furtką od strony drogi, wykonanych z różnych materiałów Znajduje się tu większość obiektów o funkcji usługowej i użyteczności publicznej: apteka, pub, 2 sklepy spożywcze, sklep z artykułami przemysłowymi, poczta, urząd gminy, remiza strażacka, kwiaciarnia”.

Po przyjrzeniu się elementom wsi badacze przeszli do analizy „wnętrz krajobrazowych”, czyli do pustych przestrzeni wewnątrz terenów zabudowanych. Analizowano mankamenty poszczególnych miejsc we wsi.

Analizowane wnętrze jest wnętrzem szerokim. Z jednej strony jego ścianę tworzą wysokie drzewa liściaste, z drugiej ściana utworzona jest ze szpaleru krzewów i drzew iglastych. Na jej odbiór wpływają pozytywnie ogrodzenia z przęsłami drewnianymi. Akcentem, pozytywnym elementem wolnostojącym jest drzewo liściaste widoczne po lewej stronie kadru. Zamknięciem osi ulicy jest budynek, którego forma, kolorystyka i otoczenie jest istotna ze względu na jej widoczność z całego ciągu ulicy. Mankamenty: · Duża ilość widocznej infrastruktury związanej z siecią energetyczną; · Brak zagospodarowania terenu przy budynku dworca; · Dominująca zieleń iglasta w zagospodarowaniu przedogródków domów mieszkalnych

Raport krajobrazowy wsi Dąbrowa powstał także w oparciu o konsultacje społeczne. Odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami, a anonimowe ankiety wypełniło 19 osób. Konsultacje wskazały, że mieszkańcy doceniają wartość posiadanego dziedzictwa kulturowego w postaci kościołów, pałacu i budynku dworca kolejowego. Dostrzegają również wartości przyrodnicze w Dąbrowie, czyli staw i park przypałacowy. Mieszkańcom brakuje jednak zieleni na terenach publicznych oraz atrakcyjnego centrum wsi.

Raport w swojej ostatniej części zawiera także zagrożenia dla istniejącego krajobrazu miejscowości. Autorzy zwrócili uwagę na nadmierne stosowanie kostki betonowej, nadmierną ilość iglaków kosztem drzew liściastych i owocowych w ogrodach przydomowych. Widoczny jest także chaos architektoniczny w niektórych rejonach wsi: domy „kostki” nie pasują do pozostałych domów o dachach dwuspadowych, betonowe ogrodzenia czy czerwone dachy nie współgrają z otoczeniem:

Wieś Dąbrowa przygotowuje się do przebudowy centrum wsi. W raporcie przedstawiono kilka wariantów nowego zagospodarowania centrum, by całość była spójna i przyjazna dla mieszkańców i atrakcyjna dla przyjezdnych:

Raport zaprezentowano mieszkańcom gminy pod koniec czerwca. Zapraszamy do lektury raportu.

„Prace nad raportem trwały kilka miesięcy. Zespół pod kierownictwem  dr hab. inż. arch. Ireny Niedźwieckiej-Filipiak przedstawił walory i  niedostatki wsi Dąbrowa i przedstawił propozycje zmian. Wkrótce centrum wsi czeka przebudowa, zatem był to idealny moment by zapytać architektów i mieszkańców jak najlepiej przeprowadzić modernizację by centrum miejscowości było po prostu piękne i funkcjonalne”  – powiedział Jacek Pietrusiak, z Fundacji Wspomagania Wsi, która prowadzi projekt „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”.

***

 

Celem projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi jest przygotowanie urzędników do prowadzenia i promocji dialogu w planowaniu przestrzennym. W samorządach uczestniczących w projekcie, wspólnie z Fundacją, zostaną zaplanowane i przeprowadzone konsultacje społeczne wybranych planów miejscowych.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.