Projekt. I co dalej?

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 1 lutego 2017 (12:22)
Celem warsztatu jest zaprezentowanie nowoczesnego sposobu zarządzania projektem społecznym, prowadzącym do jak najefektywniejszego wykorzystania jego rezultatów do rozwoju organizacji i jej dalszych działań.


Często po zakończeniu projektu organizacja staje przed pytaniami: „I co teraz? Co dalej? W jaki sposób kontynuować naszą działalność?” W trakcie warsztatu chcielibyśmy odpowiedzieć na te pytania, poszukując innych sposobów niż dotychczas wykorzystywane. Pominiemy jednak kwestie dotyczące tego, jak zdobyć następną dotację oraz jaką organizacja powinna prowadzić działalność odpłatną czy gospodarczą? Te tematy omawiamy na innych warsztatach Fundacji.

W trakcie warsztatu wspólnie zastanowimy się jak przygotować organizacje reprezentowane przez jego uczestników do finansowania działań ngo bez dotacji zewnętrznych  oraz jak pozyskiwać ew. środki według nowych zasad obowiązujących w latach 2014-2020. Będziemy mówić o nowatorskich sposobach zarządzania projektem i organizacją, prowadzących do budowy sieci powiązań między organizacją a beneficjentami jej projektów, partnerami instytucjonalnymi, społecznymi czy lokalnym biznesem, zapewniającymi organizacji środki do dalszej realizacji jej celów statutowych.

Kto może wziąć udział w warsztacie?
Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.
Do udziału w warsztacie zapraszamy tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły z organizacji.

Osoby, które brały udział w warsztacie przed styczniem 2018 r. mogą ponownie przesłać swoje zgłoszenie, jednak pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

Kto poprowadzi warsztat?
Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną zajmującą się opracowywaniem strategii zakresu zarządzania organizacją i realizowanymi przez nią projektami społecznymi.

Czego można będzie się nauczyć?
Naszym celem jest przygotowanie uczestników warsztatu do prawidłowego koordynowania, monitorowania i ewaluowania planowanych/realizowanych projektów, tak by ich rezultaty stały się podstawą do budowy sieci powiązań lokalnych pozwalających na dalszą realizację celów statutowych organizacji.
Program warsztatu zawiera podstawowe informacje niezbędne każdemu, kto zarządza organizacją, oraz tym, którzy pełnią, bądź zamierzają pełnić funkcję koordynatora projektu.
W trakcie warsztatu przedstawimy następujące informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania projektem i jego rezultatami:

  • Zasada jakościowego zarządzania projektem – model TQM;
  • Podstawowe narzędzia jakościowej komunikacji w projekcie;
  • Wykorzystanie ramy logicznej w zarządzaniu projektem;
  • Narzędzia pomiaru rezultatów projektu: monitoring i ewaluacja;
  • Główne zasady sporządzania raportów z realizacji projektu;
  • Jak zbudować sieć powiązań lokalnych podmiotów wokół projektu?
  • Rola sieci powiązań w wykorzystaniu rezultatów projektu;
  • Sposoby współpracy i promocji w ramach sieci powiązań;
  • Sieć powiązań i co dalej?

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział całym warsztacie otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu.

Koszt udziału w warsztacie:
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Gdzie i w jakim terminie będzie odbywać się warsztat?

Warsztat odbywać się będzie w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio.

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
inf. o naborze w listopadzie 2020 r.
W pierwszym dniu warsztatu zajęcia rozpoczynają się około godz. 14.00, a ostatniego dnia kończą ok. godz. 13.00.
UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 20 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
Warsztat organizowany jest cyklicznie. Kolejne informacje o naborze ogłosimy na naszej stronie: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/warsztaty-szkoleniowe/
  

Jak wziąć udział w warsztacie?

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie, prosimy o szczegółowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.
Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na które zostaną Państwo zakwalifikowani.Zapraszamy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl
tel.: (+22) 636 25-70 do 75
tel: (+22) 636 25-70 do 75
faks: (+22) 636 62 70