Budowa sieci szerokopasmowych. Planowanie i przygotowanie koncepcji. Poradnik dla samorządowców. Część I

Wydanie, II zaktualizowane. Praca zbiorowa pod redakcją dr. inż. Jarosława M. Janiszewskiego, aktualizacja pod red. Wiesława Baługa.

Poradnik opisuje proces przygotowania koncepcji budowy informatycznej sieci szerokopasmowej. Pokazuje przykładowe rozwiązania techniczne i koszty, jakie są z nimi związane. Zawiera wiele praktycznych wzorów dokumentów, takich jak wzór zamówienia czy umowy z wykonawcą. Przyszły inwestor, stosując się do zawartych w podręczniku informacji, uniknie błędów, które mogą przełożyć się na określone straty finansowe.
Poradnik powstał we współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj eBOOKa