Metoda e-VITA. Rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i Internetu. Poradnik dla samorządowców.

Praca zbiorowa pod redakcją dr Marzeny Łotys

Publikacja „Metoda e-VITA” to praca zbiorowa wielu specjalistów z dziedziny informatyzacji, rozwoju obszarów wiejskich, psychologii społecznej i socjologii.
Celem publikacji wydanej w formie poradnika jest odpowiedź na pytanie: jak skutecznie prowadzić informatyzację wiejskiej gminy? W publikacji udostępniono praktyczną wiedzę na temat optymalnej metody realizacji przedsięwzięć informatycznych służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu terenów wiejskich. „Metoda e-VITA” jest efektem doświadczeń zebranych podczas programu e-VITA i pokazuje, jak efektywnie wykorzystywać technologie informacyjne w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu nowych wyzwań przez mieszkańców.