Ostatnia mila. Budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej. Poradnik dla operatorów i samorządowców. Część III

Autorzy: Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak

Poradnik zawiera informacje pomocne zarówno dla samorządów jak i przedsiębiorców planujących budowę lub rozwój istniejących sieci dostępowych. Opisano w nim przygotowanie projektu oraz zagadnienia związane z analizą rynku. Przedstawiono aspekty biznesowe działalności operatorskiej. Szczegółowo omówiono proces eksploatacji sieci – serwis, zarządzanie, współpracę międzyoperatorską. Wiele miejsca poświęcono pracy z klientami – z ich pozyskaniem, obsługą, utrzymaniem, ale także z rozliczeniem świadczonych im usług i windykacją należności. Przedmiotem rozważań są również zagadnienia związane z budową i organizacją przedsiębiorstwa działającego jako operator telekomunikacyjny.
Książka pod redakcją Wiesława Baługa jest trzecim poradnikiem, który powstał przy współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj eBOOKa