Portal lokalny. 20 kroków do użytecznego serwisu internetowego gminy, regionu, miejscowości.

Autorki: Barbara Łukasik-Makowska, Jolanta Sala

Celem publikacji jest udostępnienie praktycznej wiedzy na temat budowania portali lokalnych. Poradnik pomaga zaplanować, przygotować, a następnie sprawnie prowadzić użyteczny serwis internetowy gminy, regionu lub miejscowości. Zawiera porady dotyczące między innymi współpracy z wykonawcą portalu, organizacji pracy zespołu redakcyjnego, planowania harmonogramu i kosztów przedsięwzięcia. Książka powstała z myślą o przedstawicielach lokalnej administracji i organizacji społecznych. Podkreśla znaczenie serwisu internetowego jako narzędzia integrującego społeczność lokalną, promującego region wśród turystów i potencjalnych inwestorów, a także usprawniającego komunikację między mieszkańcami a urzędem.

Czytaj eBOOKa