Reportaż FWW: pszczoła środkowoeuropejska linii augustowskiej

Fundacja Wspomagania Wsi. Cykl polskie rasy rodzime

Pszczoły mają w przyrodzie ogromną misję do spełnienia!

Ponad dziewięćdziesiąt procent roślin owadopylnych jest zapylanych przez pszczoły, a ponad siedemset gatunków roślin zawdzięcza pszczołom możliwość rozmnażania. Bez nich rośliny obcopylne nie wydają prawie w ogóle owoców i nasion, a gatunki o niewystarczającym stopniu samopylności wydadzą plony od trzydziestu do siedemdziesięciu procent niższe!

Coraz więcej zawdzięczamy pszczołom: miód, mleczko, pyłek, wosk, pierzga, jad, propolis. Jednakże korzyści z zapylania roślin przez pszczoły są ponad piętnastokrotnie wyższe niż wartość pszczelich produktów i oceniane są na około dziewięciuset milionów złotych rocznie. Szczególnie jest to istotne dzisiaj, kiedy istnienie pszczół jest zagrożone. W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku na skutek masowego importu obcych ras pszczół, nastąpiło w Polsce niemal całkowite wyparcie pszczół środkowoeuropejskich z terenów ich naturalnego występowania.

Realizacja programów ochrony daje szanse na utrzymanie tej bezcennej puli genowej. Jedną z populacji pszczół chronionych jest populacja pszczoły augustowskiej – Apis mellifera mellifera.

Materiał zrealizowany został przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach cyklu „Polskie rasy rodzime”.

Zapraszamy także do obejrzenia reportażu o innej naszej rodzimej rasie: koni zimnokrwistych w typie sokólskim.