Sieć komputerowa w gminie. Wybrane problemy organizacji i zarządzania.

Autor: Krzysztof Buczkowski

Publikacja powstała z myślą o przedstawicielach samorządów i organizacji pozarządowych zainteresowanych inwestowaniem w lokalną infrastrukturę teleinformatyczną. Jej celem jest dostarczenie osobom zainteresowanym prowadzeniem projektów informatyzacji małych gmin praktycznych informacji, które pomogą im podjąć decyzję dotyczącą przyszłej formy zarządzania siecią, a tym samym zachęcą do podejmowania decyzji o inwestowaniu w rozwój IT na terenie gminy.
Książka „Sieć komputerowa w gminie” prezentuje:

  • modelowe rozwiązania dotyczące zarządzania i administrowania siecią,
  • przykładowe przedsięwzięcia z sukcesem zrealizowane w naszym kraju.

Czytaj eBOOKa