„Razem łatwiej”. Zapraszamy na warsztat on-line!

Jędrek Godlewski, 15 maja 2020 (15:19)
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztat online pt. "Razem łatwiej". Celem warsztatu jest zwiększenie umiejętności organizowania działań osób aktywnie działających na terenach wiejskich w warunkach kryzysu/epidemii. Spotkanie to posłuży także rozpoznaniu aktualnych potrzeb osób aktywnie działających na terenach wiejskich i zebraniu przykładowych działań społecznych w dobie kryzysu.

 

Spotkanie będzie miało formę warsztatu moderowanego, prowadzonego online za pomocą platformy Zoom przeznaczonej do prowadzenia wideokonferencji. Planowany czas warsztatu to 4 godziny zegarowe (z 3 przerwami). W warsztacie udział weźmie 6-8 osób aktywnie działających na obszarach wiejskich.

 

Kto może wziąć udział w warsztacie?
Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

 

Kto poprowadzi warsztat?
Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną zajmującą się opracowywaniem strategii zakresu zarządzania organizacją i realizowanymi przez nią projektami społecznymi.

 

Czemu służyć ma warsztat?

  • Wspólnie określimy aktualne potrzeby organizacji.
  • Przyjrzymy się barierom związanym z koniecznością działania w warunkach dystansu społecznego.
  • Sprawdzimy aktualnie dostępne możliwości działania w dobie epidemii i zasoby jakie mamy.
  • Stworzymy bazę pomysłów wspólnych działań w środowiskach lokalnych.

 

Data warsztatu
Termin zamknięcia naboru uczestników
28 maja 2020 r.
w godzinach 12:00 – 16:00
                       21 maja 2020 r.

 

 

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział 6-8 osób. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zamknięty przed terminem.

 

Będzie to pierwszy, pilotażowy warsztat online. Możliwe są kolejne jego edycje. Informacje o ewentualnych kolejnych spotkaniach podamy w czerwcu.

Warsztat jest bezpłatny dla uczestników.

Jak wziąć udział w warsztacie?
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie, prosimy zarejestrowanie się pod podanym adresem: https://crm.fww.pl/zapisy/razemlatwiej
data zakończenia rejestracji podana jest w powyższej tabeli.
Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na który zostaną Państwo zakwalifikowani.

 

Zapraszamy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl,  tel.: (+22) 636 25-70 do 75