Rekrutacja do programu Nasza Przestrzeń II rozstrzygnięta

Jędrek Godlewski, 22 stycznia 2018 (15:28)
Konkurs na osobę prowadzącą warsztaty i szkolenia, superwizję i doradztwo dla uczestników projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w zakresie prowadzenia procesów partycypacji i konsultacji dokumentów planistycznych został rozstrzygnięty.

 

Otrzymaliśmy trzy zgłoszenia, wszystkie wpłynęły w terminie, spełniły kryteria dostępu, każde zostało bardzo wysoko ocenione przez komisję oceniająca.

W wyniku postępowania komisji oceniającej, poszczególne oferty otrzymały następującą liczbę punktów:

  1. Natalia Sarata: 84,25 pkt.
  2. Dariusz Kraszewski : 77,9 pkt.
  3. Damian Dec: 73,6 pkt.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego otrzymuje oferta, która zdobyła najwyższą liczbę punktów – p. Natalia Sarata.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszeń.

Zespół Nasza Przestrzeń II