Sprzedaż ziemi cudzoziemcom – nowelizacja przepisów

Magdalena Kowalczyk, 7 lutego 2017 (12:37)
Kontrola sprzedaży ziemi Skarbu Państwa przez agencje nieruchomości rolnych, którą przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że obowiązujące przepisy nie są wystarczające do zapewnienia pozyskiwania pełnej informacji i dokumentacji o transakcjach z udziałem cudzoziemców, a przez to uniemożliwiają prawidłowe prowadzenie rejestrów MSWiA. Realizując zalecenia NIK, ministerstwo przygotowało nowelizację przepisów.

Wprowadzone zmiany mają poszerzyć informacje ministerstwa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i umożliwić szybką reakcję na wykazane nieprawidłowości. Zapraszamy na Witrynę Wiejską.