Świadczenie usług doradczych i trenerskich dla samorządów w zakresie sporządzania/opracowywania dokumentów planistycznych – rozstrzygnięcie

otr.admin, 17 marca 2017 (9:13)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Planista/architekt do prowadzenia doradztwa i warsztatów dla samorządów w zakresie sporządzania/opracowywania dokumentów planistycznych - wygrała p. Natalia Pawlik.

Poniżej znajduje się archiwalne ogłoszenie.

***

Fundacja Wspomagania Wsi poszukuje planisty lub architekta do współpracy w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”.

Zakres zadań obejmie doradztwo dla samorządów i prowadzenie warsztatów dla urzędników samorządowych (samorządy do 20 tys. mieszkańców). Poszukiwana osoba powinna posiadać ukończone studia na kierunku gospodarka przestrzenna lub architektura oraz min. 5-letnie doświadczenie w zakresie sporządzania/opracowywania dokumentów planistycznych. Doświadczenie z prowadzenia procesów konsultacji dokumentów planistycznych z wykorzystaniem narzędzi partycypacji będzie dodatkowym atutem. Większa część prac w projekcie będzie wykonywana zdalnie, a część w miejscach ustalonych z zamawiającym. Współpraca będzie miała charakter nieregularny i potrwa do końca 2018 r.

Pełna treść zamówienia wraz z formularzami i punktacją jest dostępna w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1021576

Zespół Nasza Przestrzeń II