Czego brakuje wokół zbiornika Świnna Poręba?

Jędrek Godlewski, 25 września 2017 (12:51)
Zbiornik Świnna Poręba, zwany też jeziorem Mucharskim, to ostatnio jedna z głośniejszych inwestycji w Polsce. Chociaż obiekt został oficjalnie otwarty, wokół wciąż brakuje infrastruktury. O tym co zrobić z przestrzenią wokół zalewu rozmawialiśmy z Janem Wacławskim, wójtem Stryszowa, jednej z trzech gmin przylegających do zbiornika.

Stryszów jest położony na malowniczych terenach województwa małopolskiego. W gminie oddalonej od Krakowa o ok. 50 km na południe znajdują się jedne z najstarszych kapliczek w Polsce (niektóre powstały w XVI w.!). Stamtąd blisko już do znanych miejsc, takich jak Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona czy Wadowice, do których przybywają pielgrzymi z całej Polski. Nie tylko oni upodobali sobie te tereny.

Gmina Stryszów - zaznaczony zbiornik Świnna Poręba
Mapa gminy Stryszów

 

Jan Wacławski, wójt Stryszowa, z dumą przyznaje, że: – W sołectwach Łękawica, Dąbrówka i Stryszów powstaje dużo inwestycji mieszkaniowych. Osiedla się tam coraz więcej osób z Krakowa i Aglomeracji Śląskiej. Niektórzy budują domy letniskowe, ale część z nich zostaje na dłużej.

Nic dziwnego. W okolicy jest jeszcze jeden obiekt, który przyciąga turystów i nowych mieszkańców – zbiornik Świnna Poręba. Chociaż po 31 latach od rozpoczęcia budowy został oficjalnie otwarty, samorządowcy zgodnie przyznają, że wokół brakuje infrastruktury, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał zalewu.

Władze Stryszowa mają pomysł na Świnną Porębę i jej otoczenie.

Rozmowa o okolicach zbiornika Świnna Poręba
Jan Wacławski na spotkaniu w Fundacji Wspomagania Wsi (na drugim planie w środku)

 

– Planujemy budowę obiektów rekreacyjnych w okolicy odnowionego dworku w Dąbrowie oraz sieć ścieżek rowerowych nad brzegami Świnnej Poręby. W porozumieniu z wójtami sąsiednich gmin chcielibyśmy też uruchomić tramwaj wodny, który byłby zarówno atrakcją turystyczną, jak i istotnym ułatwieniem komunikacyjnym – mówi pan Wacławski.

W gminie planowany jest też rozwój sieci dróg, które mają odciążyć drogę powiatową oraz budowa masztów telefonii komórkowej. Zanim to się stanie władze gminy postanowiły zapytać o zdanie mieszkańców, ponieważ planowane inwestycje mogą wpłynąć na komfort ich życia.

W prowadzeniu konsultacji dokumentów planistycznych (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) gminę Stryszów wesprze program Fundacji Wspomagania Wsi „Nasza Przestrzeń II”. W zeszłym tygodniu władze gminy spotkały się z nami w siedzibie Fundacji, gdzie wspólnie przygotowaliśmy plan konsultacji. Gmina otrzyma też grant na realizację planu.

 

Jak działa Nasza Przestrzeń II

Do projektu zapraszamy samorządy do 20 tys. mieszkańców, które planują albo już rozpoczęły procedury związane z uchwaleniem planu miejscowego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wspólnie z urzędnikiem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w gminie określamy cele konsultacji, ich zakres i dobieramy narzędzia. Tworzymy też budżet oraz harmonogram, a następnie przekazujemy grant.

W ramach współpracy z Fundacją zapraszamy też na dwudniowe spotkanie do siedziby FWW. Wspólnie przeprowadzamy diagnozę sytuacji planistycznej (np. powody przystąpienia do planu, obszary) i społecznej (np. kto mieszka w okolicy, na kogo najbardziej wpłyną przyjęte rozwiązania). Następnie wybieramy tematy, które faktycznie warto omówić i ustalić z mieszkańcami.

***

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń” kolejne samorządy. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe i opisy projektu znajdują się tutaj.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.