Wójt gminy Grudusk

Urząd a zapisy MPZP

Jędrek Godlewski, 12 kwietnia 2018 (11:34)
19 kwietnia 2018 r. odwiedziemy gminę Cekcyn, gdzie odbędzie się szkolenie Fundacji Wspomagania Wsi dla urzędników uczestniczących w projekcie „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”.

Porozmawiamy o wpływie urzędu, rady gminy i rad sołeckich na procedurę planistyczną oraz o odpowiedzialności urzędników/czek, radnych i sołtysów/ek przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie powinny być zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nad wszystkim będą czuwać doświadczone trenerki współpracujące z Fundacją Wspomagania Wsi – Magdalena Chustecka i Dorota Bregin.