Wypłaciliśmy ponad 3 tys. mikropożyczek dla woj. podkarpackiego!

Jędrek Godlewski, 20 stycznia 2020 (15:16)
W grudniu 2019 r. Fundacja Wspomagania Wsi zakończyła dystrybucję pożyczek dla mikroprzedsiębiorców prowadzoną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przez 9 lat podkarpackie firmy mogły się ubiegać o wsparcie finansowe ze środków unijnych (będących w dyspozycji województwa  podkarpackiego), budżetu państwa oraz Fundacji.  Był to nasz najdłuższy program finansowany głównie ze środków zewnętrznych. Obecnie program pożyczkowy finansowany jest z naszych środków.

Program realizowany był na podstawie dwóch umów (PWP1 i PWP2) podpisanych z Urzędem Marszałkowskim Podkarpacia. Przez 9 lat ośmiu współpracujących z nami doradców pożyczkowych: Stanisław Garbaszewski z Sanoka, Mariusz Grygiel  z Nawsie Brzosteckich, Janusz Jakubowski z Lipnika, Ewelina Łuc i Renata Schmidt z Jarosławia, Robert Skwara i Paweł Skwara z Leżajska i  Krzysztof Stańko z Sieniawy pomagali lokalnym przedsiębiorcom w otrzymaniu pożyczek na bardzo korzystnych warunkach, za co im bardzo dziękujemy.

W obu programach mieliśmy do dyspozycji  łącznie ok 21,8 mln zł .

W trakcie realizacji programu wypłaciliśmy 3 238 mikropożyczek na kwotę ponad 78,6 mln zł , co oznacza, że dokonaliśmy prawie 4 krotnego obrotu kapitałem pożyczkowym. Pożyczki nasze sfinansowały  637 przedsięwzięć klasyfikowanych jako nowe tzn. działających na rynku nie dłużej niż 1 rok  i pozwoliły na utworzenie 2 190 nowych miejsc pracy. Wśród pożyczkobiorców dominowali mężczyźni 67%, kobiety stanowiły 33%.  W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił wyraźny spadek (o 4%) zainteresowania kobiet pożyczkami. Połowa pożyczkobiorców, 1 665, po raz pierwszy skorzystała z pożyczki na finansowanie swojej działalności gospodarczej. Ale byli też tacy którzy korzystali po raz drugi – 508 przedsiębiorców,  trzeci -153, czwarty -27, a nawet piąty – 3 przedsiębiorców. Pożyczki finansowały różne przedsięwzięcia, od  mobilnego zakładu fryzjerskiego , handlu obwoźnego po stacje diagnostyczne dla samochodów, serwis awionetek, usługi transportowe czy budowlane, a nawet eksport żywności i towarów do USA. Wypłacone pożyczki będą spłacane przez przedsiębiorców do 2023 roku.

Cześć z naszych pożyczkobiorców została uwieczniona w Galerii Pożyczkobiorców. Zapraszamy.

Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom z Fundacji, oraz doradcom pożyczkowym za współpracę. Natomiast  przedsiębiorców z województwa podkarpackiego zapraszamy do kontaktu z reprezentującymi nas doradcami pożyczkowymi i korzystania z aktualnej oferty pożyczkowej Fundacji Wspomagania Wsi.  Obecnie program pożyczkowy finansowany jest z naszych środków.

 

PODSUMOWANIE PROGRAMU POŻYCZKOWEGO W WOJ. PODKARPACKIM 2011 – 2019 r.

Kapitał ze środków RPO WP (w zł)  19 668 408
Wkład własny Fundacji (w zł)  2 155 210
Łączny kapitał w obrocie (w zł)  21 823 618
Wartość udzielonych pożyczek (w zł)  78 600 000
Wartość średniej pożyczki (w zł)  24 274
Maksymalna kwota pożyczki (w zł)  50 000
Czas trwania programu (lat) 9
Liczba udzielonych pożyczek (średnio w miesiącu) 3238 (30)
Nowe przedsięwzięcia 637
Utworzone nowe miejsca pracy 2190
Pożyczkobiorcy korzystający po raz pierwszy 1665