XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Jędrek Godlewski, 27 listopada 2017 (14:30)
Wciąż trwa rejestracja na Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w Julinku (woj. mazowieckie) 30 listopada 2017 r. My się wybieramy i zapraszamy Państwa do udziału!

W programie forum gra symulacyjna, dyskusja o działaniach organizacji na Mazowszu oraz spotkanie i rozmowa z ekspertami w ramach czterech grup roboczych poświęconych następującym tematom: prognoza, finanse, dialog i wolontariat.

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest spotkaniem środowiska III sektora działającego na terenie województwa mazowieckiego oraz lokalnych i regionalnych urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami. Jego celem jest przede wszystkim integracja tego środowiska, promocja aktywności obywatelskiej oraz omówienie ważnych z punktu widzenia współpracy organizacji pozarządowych i samorządów zagadnień i problemów. Federacja Mazowia organizuje MFIP już od ponad 10 lat.

 

Plan spotkania oraz formularz rejestracyjny na stronie MFIP.