„Zanim będzie za późno”. Maróz 2017 oficjalnie otwarty

Jędrek Godlewski, 18 maja 2017 (18:56)
Rozpoczęło się XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Tegoroczny temat Spotkania „Zanim będzie za późno” jest poświęcony wpływowi mieszkańców na decyzje władz dotyczące inwestycji i gospodarowania przestrzenią na terenie gminy.  W wydarzeniu uczestniczy ponad 300 osób z całej Polski.

Organizatorzy spotkania chcą pokazać uczestnikom procedury i narzędzia, za pomocą których mieszkańcy mogą wyrazić swój głos, tak aby ich interesy zostały uwzględnione w lokalnym prawie i decyzjach samorządu. Podczas wykładów oraz zajęć warsztatowych będzie można dowiedzieć się o tym jak współdziałać, by przestrzeń wokół nas była zgodna z naszymi marzeniami, byśmy byli w niej gospodarzami i decydowali o jej kształcie. Uczestnicy trzydniowej imprezy dowiedzą się jak wielkie znaczenie mają plany zagospodarowania przestrzennego. Poznają także konkretne przykłady, w których mieszkańcy zmobilizowali się w ochronie własnych interesów. Ponadto zastanowią się, co można zrobić wówczas, kiedy jest już za późno.

Inauguracji wydarzenia tradycyjnie dokonali: Piotr Szczepański, prezes Fundacji Wspomagania Wsi, Krzysztof Margol, prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” i Radosław Jasiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W otwierającym spotkanie wykładzie Piotr Szczepański nawiązał do 30-lecia działalności FWW, odpowiadając na pytanie: Skąd wzięła się Fundacja Wspomagania Wsi i o co chodzi w jej działalności?

– Fundacja wywodzi się z tradycji wolności i pragnienia wolności. Pragnienia wolności dla Polski i obywateli. Wolności do wyrażania swoich poglądów i wolności do poszukiwania własnych poglądów, a nie narzucanych przez system. Wolności stowarzyszeń czyli samoorganizacji, brania spraw we własne ręce, doboru sojuszników, wolności działania dla wspólnego dobra, wolności do wyboru co tym dobrem wspólnym jest. Realizacja tych pragnień to proces powolny i trudny. Oprócz mądrych i dojrzałych polityków, potrzebni są świadomi, odważni i mądrzy obywatele. Potrzebne są instytucje obywatelskie, kierowane przez mądrych i świadomych liderów. O tym staraliśmy się zawsze pamiętać wspierając obywateli i liderów wiejskich w budowie wodociągów, realizując różne programy szkoleniowe, a także organizując coroczne spotkania – mówił Piotr Szczepański.

– Dzisiejsze spotkanie zatytułowaliśmy: „Zanim będzie za późno”. Tym prowokacyjnym tytułem chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że trzeba brać udział w życiu swojej społeczności, chodzić na zebrania i wybory. Trzeba interesować się rozwojem swojego otoczenia – tak, aby wpływać na kierunki rozwoju już na etapie planowania. Trzeba rozmawiać o przyszłości, zadawać pytania i żądać  jasnej i ogólnie dostępnej informacji o rzeczach i działaniach, które dotyczą nas wszystkich. Lokalnie w Polsce i poza nią.

Dr Przemysław Sadura w swoim wykładzie opowiedział o prowadzonych badaniach,  odnoszących się do diagnozy i prognozy dotyczących polskiej wsi. Wyniki badań będą zaprezentowane w październiku.

 

Podczas inauguracyjnej sesji z wykładem na temat człowieka zniewolonego przez geny wystąpiła prof. Magdalena Fikus.

Po raz drugi do Maróza przybył dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. W tegorocznej sesji inauguracyjnej wygłosił  wykład „Nasze prawa obywatelskie a środowisko zamieszkania”.

– Mamy cały szereg instrumentów, dzięki którym jesteśmy w stanie walczyć o swoje prawa. Problemem jest to na ile my jesteśmy w stanie z nich korzystać. Bywa z tym różnie, są miejsca gdzie w trakcie realizacji kłopotliwej inwestycji dowiadujemy się o jej szkodliwości, najczęściej  jest już za późno, by cokolwiek zaopiniować.  Procedury środowiskowe to możliwość korzystania z naszych praw konstytucyjnych – między innymi z prawa do petycji. Istotne w tym kontekście jest również prawo do wolności zrzeszania się. Cieszę się, że warsztaty w Marózie prowadzić będą z państwem członkowie stowarzyszenia Watchdog Polska. Oni doskonale wiedzą jak walczyć o swoje prawa i jak władzy patrzeć na ręce.

 

Przed nami trzy dni warsztatów, rozmów i wspólnych działań. Melodia „Ody do radości”, która zabrzmiała w przerwie kawowej, przypomniała nam, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i jak każdy członek wspólnoty mamy prawo do decydowania o kształcie naszej przestrzeni.

Tekst i fot. Przemysław Chrzanowski

Zobacz także:

Maróz 2017. Warsztaty i wykłady [RELACJA]

Maróz 2017. Co wynieśliśmy? [RELACJA]