ZMIENIŁO SIĘ.

ZBIERAMY ARCHIWUM WSPOMNIEŃ
O PRZEMIANACH NA WSI
Wyślij swoją relację

W 2017 roku minie 30 lat działalności Fundacji
Wspomagania Wsi.

W tym czasie wspieraliśmy budowę wodociągów i kanalizacji, pomagaliśmy rozwijać mikroprzedsiębiorczość, przekazywaliśmy wiedzę z zakresu ochrony środowiska, wspieraliśmy rozwój setek młodych ludzi, pomagaliśmy organizować wakacje, angażowaliśmy się w pomoc powodzianom i ochotniczym strażom pożarnym, współpracowaliśmy z organizacjami wiejskimi i świetlicami, wspieraliśmy pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie internetu w rozwoju wsi.

W ciągu tych lat wieś wraz jej mieszkańcami zmieniała się jak chyba nigdy dotąd w historii Polski. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Państwo patrzą na te zmiany. Dlatego zwracamy się z prośbą o podzielenie się z nami odpowiedzią na pytanie:

Jak zmieniała się wieś
za Państwa pamięci?

Państwa głos o historii jest ważny,
bo będzie świadectwem czasu!

Napisz do nas
Jesienny las

Dzisiaj na wsi jest cicho

Pieńkowo, Teresa Rysztak, woj. zachodniopomorskie
Przystanek autobusowy

Nie tęsknię za przeszłością

Katarzyna, woj. mazowieckie
Telefon

Straciliśmy poczucie wspólnoty

Kokorzyn, Marieta Szkudlarska, woj. wielkopolskie

O czym pisać? O wszystkim! Interesuje nas jak zmieniały się Państwa domy i mieszkania oraz przestrzeń widziana za ich oknami. Jak zmieniała się w tym czasie zabawa i praca. Jak zmieniały się formy podróżowania. Jak zmieniła się rola parafii i księdza proboszcza. Jak zmieniły się relacje między ludźmi. Jak te wszystkie zmiany wpłynęły na Państwa i sąsiadów. Co było i jest najważniejsze, a co mniej ważne. Co zgubiliśmy, a co zyskaliśmy. Co odeszło zapomnienie, a co powstało. Mogą Państwo dołączyć do swoich relacji kopie zdjęć.

Razem stworzymy unikalne archiwum wspomnień. Chcielibyśmy zbudować z nich obraz zmian, jakie się dokonały na polskiej wsi w ostatnim czasie. Państwa teksty opublikujemy na stronie internetowej Fundacji.

Tekst i zdjęcia można przesłać w formie plików tekstowych i graficznych za pośrednictwem udostępnionego przez nas formularza lub listem na adres Fundacji Wspomagania Wsi (Bellottiego 1, 01-022 Warszawa) z dopiskiem „Zmieniło się”. W tym drugim przypadku konieczne jest dołączenie podpisanego przez Państwa oświadczenia o zgodzie na archiwizację i publikację pracy oraz przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby naszej akcji. Wzór dokumentu jest dostępny do pobrania tutaj.