Prześlij swoją relację

Tekst i zdjęcia można przesłać w formie plików tekstowych i graficznych za pośrednictwem udostępnionego przez nas formularza lub listem na adres Fundacji Wspomagania Wsi (Bellottiego 1, 01-022 Warszawa) z dopiskiem „Zmieniło się”. W tym drugim przypadku konieczne jest dołączenie podpisanego przez Państwa oświadczenia o zgodzie na archiwizację i publikację relacji oraz przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby naszej akcji. Wzór dokumentu jest dostępny do pobrania tutaj.

    Wyrażam zgodę na publikację oraz archiwizację relacji oraz przechowywanie moich danych osobowych w ramach akcji "Zmieniło się"
    Pełna treść Oświadczenia