Regulamin

Przesyłając swoją relację, akceptują Państwo treść poniższego oświadczenia:

Oświadczenie o zgodzie na publikację i archiwizację relacji oraz przechowywanie danych osobowych w ramach akcji „Zmieniło się”

 1. Organizatorem akcji „Zmieniło się” jest Fundacja Wspomagania Wsi, działająca pod adresem ul. Bellottiego 1 01-022 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Przesłane przeze mnie teksty i załączone do nich fotografie nie naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich; w przeciwnym wypadku poniosę odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszyłem.
 3. Udzielam nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznej licencji do nadesłanych tekstów i załączonych fotografii na czas nieoznaczony, co upoważnia Organizatora do ich korekty i redakcji oraz opublikowania ich w całości w lub w części na stronie internetowej www.fundacjawspomaganiawsi.pl/zmienilo-sie.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i przechowywanie w postaci elektronicznej moich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji akcji na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., przy zachowaniu poniższych warunków:
  1. Administratorem powyższych danych jest Organizator.
  2. Dane osobowe podałem/-am dobrowolnie.
  3. Dane są zbierane w związku z działalnością statutową Organizatora i mogą być wykorzystywane wyłącznie do tych celów.
  4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Nie mogą one zostać udostępnione nikomu w celach marketingowych lub komercyjnych.
  5. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzyskiwania informacji o prawach w zakresie ich ochrony, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia ze zbioru, na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.