Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

Konkurs dla gimnazjalistów i licealistów

Archiwum Wspomnień Jana Pawła II to konkurs dziennikarski skierowany do gimnazjalistów i licealistów prowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II. Celem konkursu jest zgromadzenie w formie filmów-wywiadów wspomnień osób, które uczestniczyły w pielgrzymkach Ojca Świętego do Polski bądź też zetknęły się z nim osobiście. Uczestnicy konkursu mogą utrwalać zarówno ich osobiste historie, przeżycia oraz komentarze z tym związane, jak też wpisujące się w kontekst społeczno-polityczny okresu pontyfikatu Jana Pawła II.

Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca są co roku zapraszani na trzydniowy pobyt do Warszawy. Podczas wizyty w stolicy biorą udział w warsztatach dziennikarskich, zwiedzają siedziby wybranych mediów oraz uczestniczą w różnych atrakcjach kulturalnych zaplanowanych przez organizatorów. Zostają również uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Więcej informacji na temat konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II można znaleźć pod adresem www.wspomnieniajp2.pl.