Dotacje na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków

Dotacje udzielane były w latach 2000-2004. Łączna suma dotacji wyniosła 1 017 206 zł. Oprócz dotacji pracownicy Fundacji pomagali w realizacji inwestycji – w wyborze technologii, odpowiedniego wykonawcy i w nadzorze nad inwestycją. 

W 2000 roku dotacji udzielano ośrodkom pomocy społecznej i ośrodkom opiekuńczym położonym na terenach wiejskich, prowadzonym przez instytucje związane z kościołem, które miały pod swoją opieką stałych pacjentów. Udzielono 3 dotacje na budowę oczyszczalni ścieków, na łączną kwotę 157 000 złotych. Dotacje otrzymały Stowarzyszenie św. Brata Alberta – Dom dla Ludzi bezdomnych w Bogumiłku, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP – Ekumeniczny Dom Opieki Społecznej w Prałkowcach k. Przemyśla (na podłączenie do wodociągu i kanalizacji) oraz Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bielawkach k. Pelplina.

W 2001 roku na budowę oczyszczalni ścieków dla szkół i wiejskich ośrodków pomocy społecznej prowadzonych przez zakony i instytucje kościelne udzielono 6 dotacji, na łączną kwotę 165 839 złotych. Dotacje otrzymały zarządy gmin w Moskorzewie, Jędrzejowie, Strawczynie, Bielinach i Czarnocinie na budowę oczyszczalni dla szkól oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia dla Domu Pomocy Społecznej w Oczach Wielkich.

Ponadto udzielono dotacji gminom, które ucierpiały podczas powodzi:

  • na odkażanie studni, naprawę wodociągów i kanalizacji zniszczonych podczas powodzi: udzielono 10 dotacji na łączna kwotę 146 050 zł. Dotacje otrzymały gminy: Solec n/Wisłą, Nowa Słupia, Zembrzyce, Budzów, Ziębice, Dwikozy, Łaziska, Dubiecko, Kunów i Łagów.
  • na odtworzenie księgozbiorów bibliotek szkolnych lub gminnych udzielono 5 dotacji na łączną kwotę 25 000 zł. Dotacje otrzymały gminy: Gródek n/Dunajcem, Gorzyce, Ropczyce oraz gimnazjum i szkoła podstawowa w Kunowie.

W 2002 roku udzielono 7 dotacji na łączną kwotę 395 878,00 zł. Środki otrzymały:

  • Zgromadzenie Klarysek Kapucynek –Wykrot Gadomskie k/ Myszyńca (budowa trzcinowej oczyszczalni ścieków)
  • Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo w Rymanowie (podłączenie do kanalizacji)
  • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym w Pierzchnicy (instalacja kolektorów słonecznych)
  • Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach k/ Krasiczyna-Przemyśl (instalacja kolektorów słonecznych)
  • Parafia Rzymsko-Katolicka w Gołkowcach k/ Wieliczki (parafialny dom pomocy, budowa oczyszczalni ścieków)
  • Sanktuarium NMP-Wykrot Radomskie (dom Zgromadzenia s. Kapucynek, dotacja na budowę wodociągu dla pobliskiej wsi z podłączeniem Domu Zgromadzenia S. Kapucynek)
  • Fundacja Wioski Franciszkańskiej Gmina Lubomierz k/ Lwówka Śląskiego (budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni)

W 2003 roku Fundacja udzieliła pomocy dwom ośrodkom pomocy społecznej (Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Kobiet w Żułominie oraz Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach) na modernizację instalacji grzewczej i oczyszczalni, na łączną kwotę 112 439 zł.

W 2004 roku Fundacja udzieliła dotacji w kwocie 15 000 zł na budowę oczyszczalni ścieków dla Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego we wsi Pasterka (gm. Radków pow. kłodzki) należącego do CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej.