Dziedzictwo kulturowe

Konferencje regionalne dotyczące dziedzictwa

Od początku istnienia swojej działalności Fundacja Wspomagania Wsi wspiera dziedzictwo kulturowe wsi. W ramach wspierania historii i spuścizny polskiej wsi fundacja przeprowadziła szereg konferencji regionalnych z lokalnymi partnerami. Inspiracją do spotkań w Polsce było wydanie publikacji „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje” (opracowanie redakcyjne: Justyna Duriasz-Bułhak, Krystian Połomski, Anna Potok, 2011r.)

W latach 2012-2015 odbyło się sześć spotkań. Relacje z nich oraz prezentacje i wykłady znajdują się w linkach poniżej:

  1. Rzecz o dziedzictwie na wsi – konferencja regionalna na Warmii i Mazurach, 2 czerwca 2012r., Kamionka k. Nidzicy
  2. O dziedzictwie kulturowym wsi woj. opolskiej i śląskiej.  7-8 czerwca 2013r. Biedrzychowice
  3. O dziedzictwie kulturowym wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia.  25-26 października 2013r. Ciekoty
  4. O dziedzictwie kulturowym wsi podlaskiej i lubelskiej. 28-29 marca 2014r. Białowieża
  5. O dziedzictwie kulturowym wsi pomorskiej. 12-13 września 2014r., Swołowo
  6. O dziedzictwie kulturowym wsi lubuskiej i dolnośląskiej. 16-17 października 2015r., Ochla

Partnerem konferencji „O dziedzictwie kulturowym wsi podlaskiej i lubelskiej” był Białowieski Park Narodowy (28-29.03.2014r.). Na zdjęciu Mirosław Stepaniuk, wówczas Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego.

 
„Wartość kultury chłopskiej” – wykład prof. Stanisława Żaka.  Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia”. Ciekoty, 25 października 2013 r. 


„Lata siedemdziesiąte – ostatnia dekada sztuki neoludowej” – wykład etnografa i pisarza Antoniego Kroha. Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi podkarpackiej i małopolskiej”. Bóbrka, 11 października 2014 r.