Internet dla Seniora

Celem tego trwającego od 2005 do 2010 roku programu było zdobycie przez uczestników (osób w wieku ponad 50 lat) umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania się po Internecie; podniesienie poziomu wykształcenia dla spełnienia wymagań rynku pracy; rozszerzenie możliwości zdobywania wiedzy; stymulacja aktywności społecznej. Do udziału w szkoleniach zapraszano także rencistów (rencistów nie obowiązywał limit wieku).

W latach 2005-2007 program był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) zarządzanego przez Ministerstwo Polityki Społecznej (potem ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Od 2008 roku program finansowany był ze środków własnych Fundacji Wspomagania Wsi.

Program skierowany był do mieszkańców terenów wiejskich województw zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego i pomorskiego. W 257 kursach komputerowo-internetowych uczestniczyło łącznie 3 168 osób. Najmłodszy kursant-rencista miał 22 lata, najstarszy zaś 84.

Na cele tego programu Fundacja Wspomagania Wsi przeznaczyła 320 244,89 zł. Kolejne 204 829,83 zł pochodziło z dotacji FIO (w latach 2005-2007).

Poniżej przedstawiamy cytaty z ankiet ewaluacyjnych oraz kilka fotografii z programu:

„Dla mnie korzyść ze szkolenia to załatwianie spraw bez wychodzenia z domu np. opłaty, zakupy, pisanie i drukowanie potrzebnych dokumentów do urzędów, zdobywanie potrzebnych informacji np. o rozkładzie autobusów i lekarzach specjalistach”

„Dzięki szkoleniu mam tani kontakt ze znajomymi, rodziną”

„Jestem na emeryturze, ale wiem, że trzeba się tego nauczyć, bo na komputerze i Internecie opiera się cały współczesny świat. XXI wiek to czas techniki i elektroniki”