Kanadyjsko-Polsko-Ukraiński Program Wymiany Młodzieży

Siedmiomiesięczny program edukacyjny dla młodzieży w wieku 18 – 22 lata, od 1994 r. do 2004 r. prowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z kanadyjską organizacją Canada World Youth (http://canadaworldyouth.org/). W 1997 r. z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi do udziału w programie dołączyła Akademia Ostrohska (obecnie Uniwersytet Narodowy Akademia Ostohska http://www.oa.edu.ua/en/) z Ukrainy.

Pierwsze trzy i pół miesiąca uczestnicy spędzali w Kanadzie, pozostałe trzy i pół miesiąca w dwóch lub trzech Polskich gminach biorących udział w organizacji danej edycji programu.

W poszczególnych edycjach programu brało udział od 32 do 48 uczestników w wieku 18 – 22 lata. Uczestnicy podzieleni byli na dwie lub trzy 16 osobowe grupy, w których 8 osób było przedstawicielami/przedstawicielkami Kanady, 4 przedstawicielami/przedstawicielkami Polski i 4 przedstawicielami/przedstawicielkami Ukrainy. Każda grupa składa się z 8 par. Parę stanowiły osoby tej samej płci (Kanadyjczyk / Polak lub Ukrainiec, Kanadyjka / Polka lub Ukrainka). Każdą grupą kierowały dwie lub trzy kanadyjsko-polskie pary Kierowników Grupy. Za pracę całego zespołu odpowiadało dwoje Kierowników Programu (jeden z Kanady i jedne z Polski).

Celem programu było przygotowanie uczestników do bycia aktywnymi obywatelami, rozumiejącymi znaczenie społecznej odpowiedzialności, którzy czynnie uczestniczą w życiu swojego regionu, są oddani sprawom lokalnej społeczności i działają na jej rzecz. W trakcie realizacji programu uczestnicy byli przygotowywani do sprostania wymaganiom nowoczesnego rynku pracy i wprowadzani w zagadnienia gospodarki rynkowej. Istotnym elementem programu było kształtowanie pozytywnej postawy uczestników wobec rozwoju demokracji i rozwoju międzynarodowego.

Zarówno w Kanadzie jak i w Polsce przez trzy dni w tygodniu uczestnicy pracowali społecznie w małych przedsiębiorstwach, szkołach, przedszkolach, domach opieki społecznej i służbach komunalnych. Pozostałe dwa dni wypełnione były zajęciami edukacyjnymi przygotowanymi przez pary uczestników.

Koszty programu ponoszone były przez CWY (70%), FWW (20%) i polskie gminy (10%), z terenów których pochodzili polscy uczestnicy.

W dziesięciu edycjach programu uczestniczyło 352 młodych ludzi, w tym 176 obywateli/ obywatelek Kanady, 147 obywateli/obywatelek Polski i 29 obywateli/obywatelek Ukrainy.

14 polskich gmin biorących udział w programie, w poszczególnych latach:

  • 1994/1995 – Chmielnik, Starachowice
  • 1995/1996 – Poddębice, Chmielnik, Niepołomice
  • 1996/1997 – Olsztynek, Chmielnik, Niepołomice
  • 1997/1998 – Olsztynek, Pińczów, Dzieżgoń
  • 1998/1999 – Pińczów, Sztum, Janów Lubelski
  • 1999/2000 – Ciechanowiec, Janów Lubelski
  • 2000/2001 – Barciany, Myszyniec
  • 2002/2003 – Barciany, Myszyniec
  • 2002/2003 – Barciany, Myszyniec
  •  2003/2004 – Stoszowice, Chojnice

Poniżej na mapie zaznaczono gminy z Kanady, które brały udział w programie:

 

Młodzież podczas zajęć edukacyjnych w Peace River. Obok pracy społecznej zajęcia edukacyjne (w tym przygotowywane przez samych uczestników) były najważniejszą częścią programu. Fot. Klara Malecka.