Kluby Przedszkolaka na wsi

„Kluby Przedszkolaka: profesjonalni nauczyciele i zaangażowani rodzice” to program partnerski realizowany w latach 2006-2008 przez Fundację Wspomagania Wsi, Polską Fundację Rozwoju Dzieci, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach. Projekt o wartości 4 000 095 zł współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem programu było upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat, które mieszkały na wsi i nie chodziły do przedszkola z powodu braku takiej placówki. Program miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych między miastem a wsią i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizowany był w dwudziestu wybranych gminach w woj. lubelskim i podlaskim.

Kluby Przedszkolaka działały w 11 gminach województwa lubelskiego (Dębowa Kłoda, Gościeradów, Głusk, Krzywda, Lubartów, Niedrzwica Duża, Poniatowa, Strzyżewice, Wisznice, Włodawa i Wohyń) i w 9 gminach województwa podlaskiego (Augustów, Bargłów Kościelny, Ciechanowiec, Dubicze Cerkiewne, Krasnopol, Mały Płock, Narewka, Szudziałowo i Szypliszki). Każda grupa przedszkolaków liczyła 8-16 dzieci i pracowała przez 15 godzin w tygodniu w oparciu o „Program pracy z dziećmi w Ośrodkach Przedszkolnych”

Rezultaty projektu to: przeszkolenie 91 nauczycielek oraz funkcjonowanie 62 klubów przedszkolaka w latach 2006-2008. W tym czasie z programu skorzystało 980 dzieci.

Poniżej zdjęcia z otwarcia Klubu Przedszkolaka w Dubiczach (źródło: http://witrynawiejska.org.pl/kontakt/item/41434-kluby-przedszkolaka)